Globos centras dirba globėjams ir dėl globėjų

Globos centras dirba globėjams ir dėl globėjų

          Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre 2019 m. gegužės 8 d. vyko viešinimo ir gerosios patirties dalinimosi renginys „Globos centras dirba Jums ir dėl Jūsų“.

          Renginyje dalyvavo virš trisdešimties Vilniaus rajone gyvenančių globėjų, jų globojamų vaikų bei kitų šeimos narių, taip pat Vilniaus rajono savivaldybės Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro globos koordinatorės Darja Bondareva ir Alina Vengrovska. Savo gerąja patirtimi apie globos veiklą dalinosi ir į renginį atvykęs Širvintų rajono globėjų draugijos pirmininko pavaduotojas, globėjas bei budintis globotojas, sukaupęs nemenką patirtį paauglių su elgesio sutrikimais globoje, Sigitas Kirtiklis.

          Centro direktorė Justina Turbienė sveikino visus susirinkusius globėjus, atvykusius svečius bei dėkojo už tai, kad čia susirinkę žmonės vykdo kilnią misiją – suteikia vaikui, likusiam be biologinių tėvų globos, šilumą bei meilę. Direktorė pristatė Globos centrą, jo tikslus, uždavinius, Centre dirbančius specialistus.

          Vėliau žodis buvo perduotas Vilniaus rajono savivaldybės Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėjai Kristinai Malinovskai, kuri pasidalino patirtimi apie įvaikinimą, rūpesčius bei džiaugsmus pagausėjus šeimai po įvaikinimo.

          Renginyje savo patirtimi apie vaikų globą dalinosi budinti globotoja, kuri savo šeimoje augino net 18 vaikų. Dauguma laikinai globojamų jos vaikų grįžo į šeimą ir toliau laimingai gyvena su biologiniais tėvais, o su kai kuriais vaikais meile bei šeimos šiluma dalinasi įvaikintojų šeimos.

          Savo patirtimi pasidalino ir Liana Sokolova – Andriuškevič, kuri su vyru Josifu Andriuškevič globoja mergaitę.

          Pertraukos metu visi svečiai ragavo Globos centro paruoštas vaišes.

          Renginio pabaigoje socialinė darbuotoja, vykdanti GIMK funkcijas Lilija Zubova pristatė Globos centre organizuojamus mokymus pasirinktomis temomis. Galiausiai dar kartą buvo dėkojama globėjams už Jų gerumą bei kiekvienam įteikta dovanėlė atsiminimui – puodelis su Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro logotipu bei žodžiais „Buvimas su vaikais gydo sielas“.

Globos centro informacija