Globos centre vis auga paslaugų gavėjų ratas

Globos centre vis auga paslaugų gavėjų ratas

          Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras pilnu pajėgumu savo veiklą pradėjo vykdyti nuo šių metų vasario 1 d. Komandoje startavo GIMK atestuotos darbuotojos Lilija Zubova ir Dorota Baranovska, kuri taip pat eina psichologo pareigas, bei globos koordinatorės Andželika Bagočiūnienė ir Danuta Beresniova. Balandžio mėnesį į komandą įsiliejo jauni ir perspektyvūs specialistai, socialiniai darbuotojai Agnieška Praitnickienė ir Valdemar Sinkevič. 

          Globos koordinatoriai drauge su socialiniais darbuotojais pasiskirstę darbą pagal seniūnijas. Danutos su Valdemaru kuruojamose Dūkštų, Nemenčinės miesto bei seniūnijos, Maišiagalos, Sužionių, Paberžės seniūnijose veiklos pradžioje paslaugos buvo teikiamos 32 globėjams ir 37 vaikams, o šiuo metu paslaugų gavėjų šiose seniūnijose išaugo ir komanda jau dirba su 36 globėjais bei 41 jų globojamu vaiku. Andželika ir Agnieška dirba su Zujūnų, Sudervės, Riešės bei Avižienių seniūnijose gyvenančiais globėjais. Pirmais mėnesiais Globos centro paslaugomis naudojosi 39 globėjai bei 42 vaikai. Šiuo metu Globos centras paslaugas teikia 45 globėjams bei 48 jų globojamiems vaikams. Su visomis globėjų šeimomis darbuotojai yra tiesiogiai susipažinę, aplankę juos namuose ir pagal poreikį teikia pagalbą bei paslaugas.

          Globos centras šiuo metu dirba su 7 atvejais, kuriems būtina intensyvi pagalba. Globos koordinatorius organizuoja pagalbą globėjams, įtėviams  bei globojamiems ar įvaikintiems vaikams. Dažnai globėjams kyla klausimas – kokios pagalbos iš Globos centro specialistų globėjas ar įvaikintojas gali sulaukti? Koordinatorius bendradarbiauja su bet kokiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis įstaigomis. Jei vaikas turi mokymosi problemų, bendradarbiauja su mokykla, jei sveikatos – su sveikatos įstaigomis. Koordinatorius padeda susikalbėti, rasti bendrą pagalbos vaikui sprendimą. Tiek koordinatorius, tiek centre dirbantis socialinis darbuotojas visuomet pasirengę pakonsultuoti globos išmokų klausimais, kai keičiasi vaiko globos statusas, veda besiruošiančią įvaikinti vaiką šeimą įvaikinimo procedūrų keliu, konsultuoja kokių dokumentų reikia, kaip parašyti prašymą pasirengusiems įvaikinti bei jį pateikti teismui. Darbuotojai suteikia informacijos apie tai, kokių dokumentų reikia išvažiuojant su globojamu vaiku į užsienį, kaip kalbėti su globojamu vaiku apie jo biologinę šeimą, šaknis. Koordinatorius organizuoja psichologo bei kitų specialistų konsultacijas tiek vaikui, tiek globėjui. Globos centras šiuo metu intensyviai ieško galimybių įdarbinti logopedą, kad globėjams, kurių vaikams būtina šio specialisto pagalba, logopedo paslaugos būtų lengviau prieinamos bei visiškai nemokamos. Mūsų globos centrui pasisekė, kad jame dirba psichologas, kuris tiek globėjui tiek jo globojamiems ir net biologiniams vaikams teikia paslaugas.

          Esant poreikiui tiek koordinatorius, tiek socialinis darbuotojas organizuoja vaiko ir biologinių tėvų susitikimus, juos stebi, taip padėdami išlaikyti vaiko ryšį su biologine šeima ir neapkraudami papildomais rūpesčiais globėjų. Globos centro specialistai taip pat organizuoja globėjų bei įvaikintojų savipagalbos grupes, globėjų susitikimus.

          Globos centro GIMK atestuoti darbuotojai padeda pasirengti tapti globėju ar įtėviu. Dorota ir Lilija veda mokymus tiek besirengiantiems tapti globėjais ne giminaičiams, tiek artimų giminaičių mokymus. GIMK atestuotos darbuotojos rengia išvadas, ar asmenys pasirengę tapti globėjais bei įtėviais, ar atitinka 5 būtinus gebėjimus: 1) Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas; 2) Vaiko poreikių tenkinimas ir raidos sunkumų kompensavimas; 3) Vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas; 4) Pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius; 5) Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

          GIMK atestuoti darbuotojai veda mokymus ne tik besirengiantiems tapti globėjais ar įtėviais, bet siūlo mokymus ir jau esamiems bei patyrusiems globos veikloje asmenims. Globos centras rengia mokymus pagal Specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, programą, t.y. ruošia budinčius globotojus. Taip pat centre organizuojami tęstiniai mokymai esamiems globėjams, įtėviams bei budintiems globotojams. Tęstinių mokymų pagrindinė idėja – asmenų skatinimas nuolat tobulėti, mokytis ir dalytis bendra patirtimi, siekiant kuo kokybiškiau tenkinti prižiūrimų, globojamų (rūpinamų) ar įvaikintų vaikų poreikius.

           Be visų išvardintų paslaugų kiekvienas globojantis ar įvaikinęs vaiką gali bet kada paskambinti ir pasikalbėti apie tai, kaip jis šiuo metu jaučiasi, kokie rūpesčiai slegia, ar kokie pasiekimai tą dieną džiugina. Kiekvienas iš darbuotojų pasirengęs jus išklausyti, suprasti bei padėti.

Globos centro informacija