KVIEČIAME Į MOKYMUS NORINČIUS TAPTI GLOBĖJAIS (RŪPINTOJAIS), BUDINČIAIS GLOBOTOJAIS AR ĮTĖVIAIS VILNIAUS RAJONE

Informuojame, kad nuo kovo 19 d. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras pradeda vykdyti pagrindinius mokymus asmenims, norintiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais.

Besidominčius be tėvų globos likusių vaikų globa (rūpyba) ar įvaikinimu kviečiame kuo skubiau kreiptis dėl prašymo pateikimo į:
Vilniaus rajono savivaldybės Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrių.
Rinktinės g. 50, Vilnius

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centrą
Mokyklos g. 64, Geisiškių k., Vilniaus r.
info@svgc.lt, tel. +370 627 07 341

Mokymai vyks adresu:  Vilniaus rajono savivaldybės administracija,
Rinktinės g. 50, Vilnius.
Iš viso 7 susitikimai po 3 val. (nuo 18.00 iki 21.00 val.). Laikas gali būti derinamas po pirmo susitikimo.

Mokymų datos: kovo 19 d., kovo 26 d., balandžio 2 d., balandžio 9 d., balandžio 16 d., balandžio 23 d., balandžio 30 d.

Svajonės valdymas

          Viktoras Topol, kuriam negalia nesutrukdė kelis kartus tapti Pasaulio lengvojo kultūrizmo čempionu, nei imtis edukacinės veiklos, 2020 m. vasario 4 d. atvyko ir į Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centrą. Pasaulio fitneso čempionas vaikams pravedė praktinį seminarą pavadinimu “SVAJONĖS VALDYMAS – praktinis seminaras: Pasaulio pilietis”. 
          Paskaitą Viktoras pradėjo klausimu, kuris sukėlė daug pamąstymų – tai, visgi, žmogus neįgaliojo vėžimėlyje eina ar važiuoja? 50% vaikų pasakė, kad eina, o likusi dalis, kad važiuoja. Taigi visi žinokit, kad Viktoras nevažiuoja, o eina! Jis papasakojo apie tai, kad negalia neturi rėmų ir turi galią. Viktoras vaikams sugalvojo ir praktinį užsiėmimą. Kiekvienas gavo po balto popieriaus lapą ir piešimo priemonių, o užduotis buvo nupiešti savo svajonę. Vėliau kiekvienas ją turėjo pristatyti ir išseikėjo, kad Centras turi visą savo futbolo komandą, nes dauguma nori būti futbolininkais.
          O kaipgi seminaras be triukų… Triukus, kokius moka rodė ne tik vaikai, bet ir pats Viktoras. Pati įdomiausia seminaro dalis buvo Viktoro vaikščiojimas ant rankų ir kūlversčių rodymas.
          Vaikai dar ir po seminaro dalinosi teigiamais įspūdžiais ir tuo, jog tikrai viską galima pasiekti, net ir tada, kai atrodo, jog jau nieko nebegali. 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre šventinės nuotaikos

          Kūčių išvakarėse Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras kartu su Globos padaliniu bei Vaikų dienos centru „Arka“ sukvietė vaikus į prieššventinį renginį „Keramikos dirbtuvėlės“ su Ramune Virbickaite. Ramunė yra pedagogė, profesionali dailininkė-keramikė, kilusi iš Moldovos, savanoriškai sutiko supažindinti vaikus su tradicinės keramikos mokymo pradmenimis. Į edukaciją Ramunė atsivežė balto molio ir įvairiausių priemonių keraminių dirbinių gamybai. Edukacijos metu vaikai sužinojo kaip ir iš kur išgaunamas molis, kuo skiriasi raudonas molis nuo baltojo. Kiekvienas galėjo išbandyti save keramikos gamyboje ir pasigaminti  norimą darbelį – kas katiną, kas pelę, kas angelą ar snaigę.
          Kiekvienas kruopščiai ir su meile puošė savo molinį gaminuką įvairiais ornamentais ir klausė Ramunės pasakojimo apie tai, kokį kelią moliui tenka nukeliauti iki to, kai jis tampa gražiu glazūruotu darbeliu.
          Kiek vėliau visų vaikų laukė staigmena – kalėdinės dovanos, atkeliavusios iš tolimosios Šiaurės Airijos. Dovanos ir saldainių dėžutės iš šios šalies Armagh Lithuanian Community „Amber“ bendruomenės narių ir Loretos Bubinaitės-Buožienės dėka atkeliavo Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro globos, krizių bei šeimos padaliniuose gyvenantiems vaikams. Armagh Lithuanian Community „Amber“ bendruomenės nariai, išeiviai iš Lietuvos, kartu su šios akcijos iniciatore Loreta Bubinaite-Buožiene su meile ir rūpestingumu surenka ir dovanėles, kuriose vaikai randa šiltą aprangą, saldumynų, žaislų, merginos ir vaikinai kosmetikos ar kitokių džiuginančių niekučių. Šią paramą organizavo bei pristatymu rūpinosi Loreta Bubinaitė-Buožienė. „Kodėl padedu? Kažkada pati labai sunkiai gyvenau ir suprantu, kas tai yra. Aš ne dovanoju, aš dalinuosi…“ – kukliai atsakė Loreta, paklausta, kodėl ji skiria laisvą laiką ir energiją savo tautiečiams Lietuvoje.
          Ji kelis metus iš eilės suburia Šiaurės Airijoje gyvenančius lietuvius vienam tikslui – pagelbėti sunkiai gyvenančių šeimų tėveliams bei pradžiuginti mažuosius tautiečius puikiomis dovanomis. Armagh Lithuanian Community „Amber“ bendruomenės dovanose yra visko: pradedant drabužiais ir žaislais, baigiant maistu ir higienos priemonėmis. Paprašyta įvardinti savo pagalbininkus, Loreta tik atsako, kad jų labai daug.
          Dovanomis pradžiuginti vaikai siunčia šiltus linkėjimus tautiečiams į Šiaurės Airiją ir kviečia kiekvieną jų aplankyti, susipažinti ir pabendrauti čia – Lietuvoje. Kalėdos – puikus metas, kai gali dalintis gerumu, dėmesiu, jo sulaukti iš visai tau nepažįstamo žmogaus. Tik labai svarbu žinoti, kad mūsų pagalbos, palaikymo ar paramos reikia ne tik per šį šventinį laikotarpį, bet ir visus metus. Linkime visiems, kad Naujieji metai būtų dosnūs gerumo, rūpesčio ir santarvės. Ir primename, kad geriausia dovana be tėvų likusiems vaikams yra šeima.

Globos centro informacija

Tarptautinė Tolerancijos diena

          Kiekvienais metais lapkričio 16-ąją minime Tarptautinę tolerancijos dieną. Šiais metais Tolerancijos dienos simbolis –  ŠVYTURYS. Švyturys kaip simbolis reiškia pagalbą, jis rodo kelią laivams, ieškantiems kranto.
          Lapkričio 14 d., minint tarptautinę Tolerancijos dieną, dienos centro „Arka” lankytojai kartu su direktore Justina Turbiene, įstaigos psichologe Raminta Mickūnaite ir užimtumo specialiste Barbara Lepeika, aptarę žodžio „tolerancija“ prasmę ir reikšmę, kalbėjo apie pagarbą kitam asmeniui, kito nuomonei, rasei, religijai, kultūrai. Vaikai išmoko būti tolerantiškais, draugiškais, priimti kitą žmogų tokį, koks jis yra.
          Bendromis jėgomis padarėme švyturį, o mūsų delnai virto švyturio šviesa, kuri spinduliavo šilumą vienas kitam ir visiems aplinkiniams.

Užimtumo specialistė
Barbara Lepeika

Lietuvoje diegiama „Šeimos konferencijos“ paslauga

          Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro atstovės lapkričio 4–7 dienomis dalyvavo Šeimos konferencijos metodo koordinatoriaus teoriniuose ir praktiniuose mokymuose.
          Šeimos konferencijos metodo mokymus organizavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM kartu su labdaros ir paramos fondu „Dienvidis“ įgyvendindami Europos Sąjungos projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“.
         „Šeimos konferencija“ – tai įrankis, kurį taikant šeimose, vaikui iškilusius sunkumus galima spręsti įgalinant pačią šeimą tam, kad sumažintume vaikų paėmimų iš šeimos skaičių. Į Lietuvą šį metodą atvedė ir jo sklaida bei įsitvirtinimu rūpinasi Klaipėdos LPF „Dienvidis“ direktorė Jurgita Kulevičienė ir direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Milda Budrienė. Lektorės pasakojo, kad „Šeimos konferencijos“ metodas pradėtas vystyti nuo 1980 metų Naujojoje Zelandijoje, stebint maorių šeimos kultūrą ir šeimos ginčų sprendimo tradicijas, o pradėtas taikyti 1989 metais. Šiandien „Šeimos konferencijos“ metodą taiko apie penkiasdešimt šalių.
          „Šeimos konferencijos“ pagrindinę dalį sudaro šeimos susirinkimas, metode vadinamas konferencija, kurioje gali dalyvauti ne tik artimieji – tėvai, broliai, seserys ar seneliai, bet ir tolimesni giminaičiai ar net giminystės ryšiais nesusiję, tačiau emocinius ryšius su vaiku užmezgę asmenys. „Šeimos konferencijos“ narių sudėtį pasirenka vaikas ir jo tėvai ar globėjai. Susirinkimą organizuoti, vaiko iškilusias problemas aiškiai įvardinti bei šeimai konferenciją įgyvendinti padeda „Šeimos konferencijos“ koordinatorius.
          „Šeimos konferencijos“ procesas susideda iš trijų dalių: planavimo, kuris gali trukti iki aštuonių savaičių, Šeimos susirinkimo ar mokymuose vadinamos Šeimos tarybos, kuri gali užtrukti nuo 15 minučių, o kartais užsitęsti net iki 8 valandų, bei stebėjimo, trunkančio iki šešių mėnesių. Koordinatoriaus tikslas – suburti ir paruošti šeimos narius bandyti patiems Šeimos taryboje sudaryti planą, skirti atsakingus asmenis už užsibrėžtų uždavinių įgyvendinimą, kurie padėtų išspręsti paties vaiko iškeltas problemas. Tikimasi, kad šia paslauga galės naudotis šeimos, kurioms dar netaikoma atvejo vadyba, bet šeimos nariai vieni neranda atsakymų į vaikui iškilusius klausimus. Pavyzdžiui, išsiskyrusių tėvų vaikas nori matytis su mylimu šuniuku, kuris išvyko gyventi kartu su iš šeimos išėjusiu tėčiu. Vaikui iškilo klausimas – kaip jam susitikti su šuniuku, kai šio klausimo spręsti nei mama, nei tėtis nesiima.
          Geriausia žinia, kad Šeimos konferencijos koordinatoriai neprivalės su niekuo dalintis surinkta informacija, nebus atsakingi už šeimos sudaryto plano įgyvendinimą bei jo rezultatus. Jų svarbiausias darbas – surinkti šeimos narius ar artimus vaikui žmones į būrį tam, kad jie patys kartu bandytų rasti būdą padėti savo artimui be jokių kitų institucijų įsikišimo.
          Visoje Lietuvoje bus apmokyta 120 koordinatorių, kurie padės šeimoms įgyvendinti Šeimos konferencijas ir išspręsti mažesnes ar kiek sudėtingesnes problemas, kurios nekelia pavojaus nei vaiko saugumui, nei sveikatai, nei gyvybei. Iš šio būrio koordinatorių bus atrinkti 15, kurie toliau mokysis ir taps Šeimos koordinatorių supervizoriais. Supervizoriai bus atsakingi už tolesnius koordinatorių apmokymus bei jau esamų koordinatorių teikiamų paslaugų šeimoms kokybės tobulinimą.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro informacija