Globos centre vis auga paslaugų gavėjų ratas

Globos centre vis auga paslaugų gavėjų ratas

          Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras pilnu pajėgumu savo veiklą pradėjo vykdyti nuo šių metų vasario 1 d. Komandoje startavo GIMK atestuotos darbuotojos Lilija Zubova ir Dorota Baranovska, kuri taip pat eina psichologo pareigas, bei globos koordinatorės Andželika Bagočiūnienė ir Danuta Beresniova. Balandžio mėnesį į komandą įsiliejo jauni ir perspektyvūs specialistai, socialiniai darbuotojai Agnieška Praitnickienė ir Valdemar Sinkevič. 

          Globos koordinatoriai drauge su socialiniais darbuotojais pasiskirstę darbą pagal seniūnijas. Danutos su Valdemaru kuruojamose Dūkštų, Nemenčinės miesto bei seniūnijos, Maišiagalos, Sužionių, Paberžės seniūnijose veiklos pradžioje paslaugos buvo teikiamos 32 globėjams ir 37 vaikams, o šiuo metu paslaugų gavėjų šiose seniūnijose išaugo ir komanda jau dirba su 36 globėjais bei 41 jų globojamu vaiku. Andželika ir Agnieška dirba su Zujūnų, Sudervės, Riešės bei Avižienių seniūnijose gyvenančiais globėjais. Pirmais mėnesiais Globos centro paslaugomis naudojosi 39 globėjai bei 42 vaikai. Šiuo metu Globos centras paslaugas teikia 45 globėjams bei 48 jų globojamiems vaikams. Su visomis globėjų šeimomis darbuotojai yra tiesiogiai susipažinę, aplankę juos namuose ir pagal poreikį teikia pagalbą bei paslaugas.

          Globos centras šiuo metu dirba su 7 atvejais, kuriems būtina intensyvi pagalba. Globos koordinatorius organizuoja pagalbą globėjams, įtėviams  bei globojamiems ar įvaikintiems vaikams. Dažnai globėjams kyla klausimas – kokios pagalbos iš Globos centro specialistų globėjas ar įvaikintojas gali sulaukti? Koordinatorius bendradarbiauja su bet kokiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis įstaigomis. Jei vaikas turi mokymosi problemų, bendradarbiauja su mokykla, jei sveikatos – su sveikatos įstaigomis. Koordinatorius padeda susikalbėti, rasti bendrą pagalbos vaikui sprendimą. Tiek koordinatorius, tiek centre dirbantis socialinis darbuotojas visuomet pasirengę pakonsultuoti globos išmokų klausimais, kai keičiasi vaiko globos statusas, veda besiruošiančią įvaikinti vaiką šeimą įvaikinimo procedūrų keliu, konsultuoja kokių dokumentų reikia, kaip parašyti prašymą pasirengusiems įvaikinti bei jį pateikti teismui. Darbuotojai suteikia informacijos apie tai, kokių dokumentų reikia išvažiuojant su globojamu vaiku į užsienį, kaip kalbėti su globojamu vaiku apie jo biologinę šeimą, šaknis. Koordinatorius organizuoja psichologo bei kitų specialistų konsultacijas tiek vaikui, tiek globėjui. Globos centras šiuo metu intensyviai ieško galimybių įdarbinti logopedą, kad globėjams, kurių vaikams būtina šio specialisto pagalba, logopedo paslaugos būtų lengviau prieinamos bei visiškai nemokamos. Mūsų globos centrui pasisekė, kad jame dirba psichologas, kuris tiek globėjui tiek jo globojamiems ir net biologiniams vaikams teikia paslaugas.

          Esant poreikiui tiek koordinatorius, tiek socialinis darbuotojas organizuoja vaiko ir biologinių tėvų susitikimus, juos stebi, taip padėdami išlaikyti vaiko ryšį su biologine šeima ir neapkraudami papildomais rūpesčiais globėjų. Globos centro specialistai taip pat organizuoja globėjų bei įvaikintojų savipagalbos grupes, globėjų susitikimus.

          Globos centro GIMK atestuoti darbuotojai padeda pasirengti tapti globėju ar įtėviu. Dorota ir Lilija veda mokymus tiek besirengiantiems tapti globėjais ne giminaičiams, tiek artimų giminaičių mokymus. GIMK atestuotos darbuotojos rengia išvadas, ar asmenys pasirengę tapti globėjais bei įtėviais, ar atitinka 5 būtinus gebėjimus: 1) Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas; 2) Vaiko poreikių tenkinimas ir raidos sunkumų kompensavimas; 3) Vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas; 4) Pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius; 5) Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

          GIMK atestuoti darbuotojai veda mokymus ne tik besirengiantiems tapti globėjais ar įtėviais, bet siūlo mokymus ir jau esamiems bei patyrusiems globos veikloje asmenims. Globos centras rengia mokymus pagal Specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, programą, t.y. ruošia budinčius globotojus. Taip pat centre organizuojami tęstiniai mokymai esamiems globėjams, įtėviams bei budintiems globotojams. Tęstinių mokymų pagrindinė idėja – asmenų skatinimas nuolat tobulėti, mokytis ir dalytis bendra patirtimi, siekiant kuo kokybiškiau tenkinti prižiūrimų, globojamų (rūpinamų) ar įvaikintų vaikų poreikius.

           Be visų išvardintų paslaugų kiekvienas globojantis ar įvaikinęs vaiką gali bet kada paskambinti ir pasikalbėti apie tai, kaip jis šiuo metu jaučiasi, kokie rūpesčiai slegia, ar kokie pasiekimai tą dieną džiugina. Kiekvienas iš darbuotojų pasirengęs jus išklausyti, suprasti bei padėti.

Globos centro informacija

Susitikimas su Sigute Trimakaite

Susitikimas su Sigute Trimakaite

          Birželio 6 d. mūsų įstaigoje svečiavosi Tarptautinių konkursų laureatė Sigutė Trimakaitė. Atlikėja žaismingai supažindino vaikus su klasikinės muzikos kūriniais ir kultūringu elgesiu koncerto metu.

          Vaikai negailėjo šiltų aplodismentų, nes buvo nustebę, išgirdę tokį gražų dainininkės balsą.

Užimtumo specialistė
Barbara Lepeika

Krykštaujanti Tarptautinė vaikų gynimo diena Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre

Krykštaujanti Tarptautinė vaikų gynimo diena Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje išsakytos nuostatos – „…aš turiu teisę gyventi nieko nebijodamas… aš turiu teisę žinoti kas mano tėvai ir bendrauti su jais… aš turiu teisę lankyti darželį ir mokyklą… niekam nevalia manęs mušti… aš turiu teisę sakyti tai, ką galvoju… aš turiu teisę žaisti… aš turiu teisę kalbėti savo gimtąja kalba ir naudotis savo kultūra…“ – ypatingai yra pabrėžiamos birželio pirmąją, kai minima Tarptautinė vaikų gynimo diena.

Šią dieną Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras (toliau – SVGC), norėdamas dar kartą priminti visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises, sukvietė mažuosius piliečius į šventę. Visą dieną SVGC darbuotojai ir svečiai galėjo džiaugtis krykštaujančiais vaikais, kupinomis vilties ir meilės akimis bei laimingomis šypsenomis jų veiduose. Šventės organizatoriai pasirūpino, kad pramogų, žaidimų, vaišių visiems į šventę atvykusiems vaikams bei juos atlydėjusiems suaugusiems pakaktų iki pat vakaro.

Vidurdienį į šventę susirinkusius SVGC padaliniuose gyvenančius vaikus, jų auklėtojus, atvykusius svečius, aplinkiniuose kaimuose gyvenančius vaikus, globėjų bei įvaikintojų šeimas jautriomis dainomis apie šeimą bei meilę tėčiui pasveikino vaikų dienos centro „Arka“ ansamblis. Sveikinimo žodį tarė SVGC direktorė Justina Turbienė. Dūkštų Šv. Onos parapijos klebonas kunigas teol. lic. Henrik Naumovič sveikindamas akcentavo šeimos svarbą, kalbėjo, kad vaikams Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre darbuotojai stengiasi sukurti šeimą, kurioje jiems būtų gera gyvent ir paragino neužmiršti, jog bažnyčia taip pat kuria šeimą iš tikinčiųjų ir kvietė joje aktyviai dalyvauti.

Vilniaus rajono savivaldybės atstovai – Vilniaus rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotoja Beata Maliušickaja, Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos narė, Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Ana Miliuškevič, Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro savanorė Lilija Andruškevič negailėjo padėkos žodžių SVGC padaliniuose dirbantiems žmonėms. Dėkojo už jų atsidavimą darbui, rūpestį bei kantrybę, meilę, kuria darbuotojai dalinasi su biologines šeimas praradusiais vaikais. Visus susirinkusius taip pat pasveikino Inga Maria Slavinska, VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinio centro“ Vaikų globos tarnybos vadovė. Malonu buvo, kad šventėje dalyvavo ir Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro direktorė Jadvyga Ingelevič.

Po koncerto, nuoširdžių ir jautrių sveikinimų gausybė vaikų pasipylė po visą SVGC kiemą. Krykštavimai ir vaikų juokas sklido iš visur. Vieni nepailsdami šėlo ant trijų spalvingų įvairaus amžiaus vaikams pritaikytų batutų, kiti džiaugėsi Baltijos cirko jaunųjų artistų pasirodymu ir bendravo su įspūdingo dydžio, bet draugišku ir švelniu Liūtu karaliumi, treti kovojo su išlankstytais iš balionų kardais,  džiaugėsi pripūstais šuniukais, kačiukais ar gėlėmis.

Smaližiai visą dieną nemokamai buvo vaišinami cukraus vata bei saldžiais kukurūzų spragėsiais, o kur dar begalė saldžių vaisių, saldainių, sausainių, puošnių keksiukų bei milžiniškas tortas. Nemėgstančiais saldžiai taip pat buvo pasirūpinta. Pilnas stalas įvairių vaišių visą dieną viliojo judrius vaikus.

Galiausiai visus renginio dalyvius organizatoriai sukvietė į edukaciją apie azotą bei ledų gamybą. Ją vedė mokslinis šou „Atradėjas“. Dalyviai susėdo prieš mokslinę laboratoriją ir spėliojo kas yra azotas, kaip jis veikia, kramtydami azotu sušaldytus kukurūzus vaizdavo drakonus. Smagiausia edukacijos dalis – valgomųjų ledų gamyba. Kiekvienas vaikas galėjo dalyvauti gamybos procese ir po to paragauti jų pačių rankutėmis pagamintos produkcijos – plombyro ledų. Na o kokia gi šventė be diskotekos!

Atsisveikindami šventės dalyviai dėkojo už puikų šventės organizavimą ir už nuostabiai, nekasdieniškai smagiai praleistą dieną. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras dėkoja visiems atvykusiems svečiams, vaikams ir jų tėveliams, o taip pat išskirtinai dėkoja AB „Premia KPC“ rėmėjams už ledus šventės dalyviams.

Po spalvingos šventės norime visiems palinkėti kasdieną dovanoti vaikams tokią vaikystę, kad jie galėtų kurti ir svajoti, krykštauti ir džiaugtis, mylėti ir būti mylimi. Juk nuo mūsų, suaugusių, priklauso jų ateitis.

Vilniaus rajono šeimos ir
vaiko gerovės centro informacija

Globos centras dirba globėjams ir dėl globėjų

Globos centras dirba globėjams ir dėl globėjų

          Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre 2019 m. gegužės 8 d. vyko viešinimo ir gerosios patirties dalinimosi renginys „Globos centras dirba Jums ir dėl Jūsų“.

          Renginyje dalyvavo virš trisdešimties Vilniaus rajone gyvenančių globėjų, jų globojamų vaikų bei kitų šeimos narių, taip pat Vilniaus rajono savivaldybės Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro globos koordinatorės Darja Bondareva ir Alina Vengrovska. Savo gerąja patirtimi apie globos veiklą dalinosi ir į renginį atvykęs Širvintų rajono globėjų draugijos pirmininko pavaduotojas, globėjas bei budintis globotojas, sukaupęs nemenką patirtį paauglių su elgesio sutrikimais globoje, Sigitas Kirtiklis.

          Centro direktorė Justina Turbienė sveikino visus susirinkusius globėjus, atvykusius svečius bei dėkojo už tai, kad čia susirinkę žmonės vykdo kilnią misiją – suteikia vaikui, likusiam be biologinių tėvų globos, šilumą bei meilę. Direktorė pristatė Globos centrą, jo tikslus, uždavinius, Centre dirbančius specialistus.

          Vėliau žodis buvo perduotas Vilniaus rajono savivaldybės Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėjai Kristinai Malinovskai, kuri pasidalino patirtimi apie įvaikinimą, rūpesčius bei džiaugsmus pagausėjus šeimai po įvaikinimo.

          Renginyje savo patirtimi apie vaikų globą dalinosi budinti globotoja, kuri savo šeimoje augino net 18 vaikų. Dauguma laikinai globojamų jos vaikų grįžo į šeimą ir toliau laimingai gyvena su biologiniais tėvais, o su kai kuriais vaikais meile bei šeimos šiluma dalinasi įvaikintojų šeimos.

          Savo patirtimi pasidalino ir Liana Sokolova – Andriuškevič, kuri su vyru Josifu Andriuškevič globoja mergaitę.

          Pertraukos metu visi svečiai ragavo Globos centro paruoštas vaišes.

          Renginio pabaigoje socialinė darbuotoja, vykdanti GIMK funkcijas Lilija Zubova pristatė Globos centre organizuojamus mokymus pasirinktomis temomis. Galiausiai dar kartą buvo dėkojama globėjams už Jų gerumą bei kiekvienam įteikta dovanėlė atsiminimui – puodelis su Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro logotipu bei žodžiais „Buvimas su vaikais gydo sielas“.

Globos centro informacija

Robotų miestas

Paliesk ateitį!

          Dienos centrą „Arka” lankantys vaikai gavo kvietimą 2019 m. vasario 18 d. apsilankyti didžiulėje interaktyvioje parodoje „Robotų miestas“. Parodoje mokslas tampa įdomus visiems, juk kiekvieną eksponatą galima pažinti: bendrauti su robotais, juos valdyti, mėgautis virtualia realybe ir pamatyti skrajojančias hologramas.

          Vaikai pamatė naujausius robotus iš viso pasaulio: prancūzišką robotą Ritį, realistiškai atrodantį robotą-vorą iš Gineso rekordų knygos bei robotą-šokėją iš paskutiniosios išmaniųjų robotų kartos. Stebėjome robotų-aktorių pasirodymus robotų teatre, šokome su robotais, mėgavomės žaibų muzika ir dalyvavome eksperimentuose. Taip pat išbandėme mintimis valdomą prietaisą ir kitokias ateities technologijas. Buvo taip įdomu, kad parodoje galėjome praleisti visą dieną!

          Nuoširdžiai dėkojame organizatoriams už gerumą ir suorganizuotą vaikams ekskursiją po parodą „Robotų miestas”!

Užimtumo specialistė
Barbara Lepeika

Paroda „Future Live“ – pasaulis sukurtas visiems

Paroda „Future Live“ – pasaulis sukurtas visiems

          Š. m. vasario 20 d. dienos centro „Arka” vaikai lankėsi interaktyvioje parodoje „Future Live“. Ši paroda sukurta naudojant moderniausias technologijas bei 3D projekcijas.

          Vaikai nukeliavo į paslaptingą ateities planetą. Čia jie rinko figūras iš kubo kaladėlių, kuriose buvo pavaizduotos nežemiškos būtybės, iš smėlio kūrė planetos paviršių, kovojo su ateivių laivais, spalvino milžiniškais pieštukais meno instaliacijų pavidalu sukurtą paveikslą, suposi sūpynėmis, šoko atkartodami rodomus šokių judesius ekrane. Vaikai piešė gyvūnus, drugelius ir deportavo juos į magišką augalų pasaulį, kuriame galėjo pabendrauti su savo sukurtais kūriniais. Dienos centro vaikai smagiai ir kūrybingai praleido laiką.

          Dėkojame „Future Live“ parodos organizatoriams už patirtus neišdildomus įspūdžius ir galimybę sudalyvauti interaktyvioje veikloje.

Užimtumo specialistė
Barbara Lepeika

Ekskursija į Vilniaus zoologijos sodą „ZOOPARK”

Ekskursija į Vilniaus zoologijos sodą „ZOOPARK”

Vasario 6d. Dienos centro „Arka” vaikai buvo pakviesti nemokamai aplankyti Vilniaus zoologijos sodą „ZOOPARK”. Vaikai turėjo galimybę pamatyti ne tik Lietuvoje gyvenančius, bet ir kitų šalių gyvūnus.

Čia vaikai iš arti galėjo pamatyti vieną mažiausių primatų pasaulyje – nykštukinę marmozetę, smalsuolius katinius lemūrus, išdykusių surikatų šeimą, didžiausius vėžlius Lietuvoje ir pavaišinti nektaru spalvotąsias papūgas loriketas, taip pat pamaitinti triušiukus ir žuvytes. Vaikai po kelionės dar ilgai aptarinėjo įspūdžius. Kelionė į zoologijos sodą suteikė vaikams pažinimo džiaugsmą, teigiamų emocijų, patenkino jų smalsumą ir paskatino dar labiau mylėti ir globoti gyvūnus.

Užimtumo specialistė

Barbara Lepeika