Dienos centras „Arka“

 

DIENOS CENTRE „ARKA“ VYKSTANTYS UŽSIĖMIMAI

Sporto užsiėmimai. Siekiant pagerinti dienos centrą „Arką“ lankančių vaikų fizinę savijautą bei išugdyti aktyvaus laiko praleidimo įpročius, du kartus per savaitę centre vyksta sporto užsiėmimai. Dvi valandas vaikai kartu su sporto treneriu žaidžia įvairius sporto, judriuosius, tradicinius ir netradicinius žaidimus, organizuojami turistiniai žygiai, sporto šventės.

 

Vokalo užsiėmimai. Vokalo užsiėmimai skirti norintiems praleisti laiką ne tik smagiai, bet ir naudingai. Kartu mokomės dainuoti įvairių stilių muziką, naudotis mikrofonu, derinti dainavimą ir sceninį judesį. Programa skirta mokiniams, kurie nori išmokti naujų dainų, taisyklingo dainavimo. Su muzika susėdame puodeliui arbatos bei nuoširdžiam bendravimui. Dienos centro „Arka“ ansamblis koncertuoja Centro renginiuose, dalyvauja festivaliuose. Dažnai išvažiuojame koncertuoti ir už dienos centro ribų. Konkursams rengiami solistai. Dainavimas padeda lavinti muzikinę klausą, išreikšti emocijas ir yra puiki priemonė saviraiškai.

 

Dailės užsiėmimai. Užsiėmimų programa grindžiama vaizduojamųjų menų pažinimu. Užduotys padeda įsisavinti formalius kompozicijos pagrindus, ugdomas estetinio suvokimo gebėjimas, skatinamas individo kūrybingumas. Kalbama meno temomis, bandoma nagrinėti vizualinio meno vertybes nuo techninių dalykų iki idėjinių niuansų.

 

 

Dienos centro „Arka“ dienotvarkė

 

Dienos centras „Arka“ dirba pirmadieniais-penktadieniais nuo 14 val. iki 18 val.

 

14.00-14.15 val. – Atvykimas ir pasisveikinimas.

14.15-15.15 val. – Pamokų ruoša.

15.15-15.50 val. – Pavakarių ruošimas ir pavakariai.

15.50-16.00 val. – Savitvarka.

16.00-17.50 val. – Užsiėmimai:

pirmadienis, trečiadienis – sporto užsiėmimai;

pirmadienis, penktadienis – dailės užsiėmimai;

antradienis, ketvirtadienis – muzikos užsiėmimai.

17.50-18.00 val. – Dienos aptarimas, išvykimas.

 

 

Dienos centras „Arka“ mokyklinių atostogų metu dirba –

pirmadieniais-penktadieniais nuo 12 val. iki 16 val.

 

12.00-12.15 val. – Atvykimas ir pasisveikinimas.

12.15-13.15 val. – Įvairaus pobūdžio užsiėmimai.

13.15-13.50 val. – Pietų ruošimas ir pietūs.

13.50-14.00 val. – Savitvarka.

14.00-15.50 val. – Užsiėmimai:

pirmadienis, trečiadienis – sporto užsiėmimai;

pirmadienis, penktadienis – dailės užsiėmimai;

antradienis, ketvirtadienis – muzikos užsiėmimai.

15.50-16.00 val. – Dienos aptarimas, išvykimas.