Globos padalinys

Globos padalinys

Vaiko globos padalinys, veikiantis šeimyniniu principu. Padalinyje  teikiama trumpalaikė /ilgalaikė socialinė globa. Paslaugos skirtos vaikams su negalia,  socialinės rizikos vaikams, likusiems be tėvų globos vaikams. Vaiko globos padalinyje paslaugos teikiamos 16 vaikų.