Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinys

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinys, teikiantis kompleksinę pagalbą vaikams ir (ar) šeimoms, turinčioms vaikų, atsidūrusiems krizinėje situacijoje, laikino apgyvendinimo paslaugas krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių atsiranda grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei.

Pagrindiniai intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinio uždaviniai

–        teikti intensyvią krizių įveikimo pagalbą šeimoms ir vaikams;

–        teikti laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugą;

–        teikti bendrąsias ir kompleksines paslaugas