Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinys

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinys, teikiantis kompleksinę pagalbą asmeniui (šeimai), atsidūrusiam (-iai) krizinėje situacijoje, laikino apnakvindinimo ir  laikino apgyvendinimo paslaugas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių atsiranda grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei, siekiant integruoti juos į visuomenę.

Pagrindiniai intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinio uždaviniai

–        teikti intensyvią krizių įveikimo pagalbą šeimoms ir vaikams;

–        teikti laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugą;

–        teikti bendrąsias ir kompleksines paslaugas