Krizių centras

Krizių centras

Pagalbos šeimai padalinys, kuriame teikiama socialinė pagalba į krizinę situaciją patekusioms šeimoms; tėvystės įgūdžių stokojančioms šeimoms; nepilnametėms motinoms ar besilaukiančioms nepilnametėms iš socialinės rizikos šeimų; šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius emocinių ir elgesio sutrikimų.

Šiame padalinyje teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms, padedama smurtą (fizinį, emocinį, buitinį, seksualinį ir kt.) patiriančiam asmeniui (moteriai, vyrui) ir šeimai išgyventi krizinę situaciją, sudarant palankias sąlygas jo (jos) ir vaikų saugumui, ugdomas ir stiprinamas jų gebėjimas savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padedama įveikti socialinę atskirtį bei atkurti socialinius ryšius su visuomene.

Taip pat apgyvendinami vyresni nei 18 m. vaikai, kuriems pratęstas išlaikymas Centre, kol jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą arba pagal formaliojo profesinio mokymo programą iki 21 metų.

Vietų skaičius – 8 dviviečiai kambariai.

Šeimos padalinyje krizių atveju teikiamos laikino apnakvindinimo, apgyvendinimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos vaikams iš socialinės rizikos šeimų (kol vaikas bus grąžintas į šeimą arba priimtas sprendimas dėl vaiko apgyvendinimo stacionarioje socialinių paslaugų įstaigoje, šeimynoje ar globėjų šeimoje).

Vietų skaičius – 4 dviviečiai kambariai.