Globos centras

Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijosProjekto partneriai: miestų (rajonų) savivaldybių administracijos ir globos centraiPlanuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2022.12.31Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, … Tęskite Globos centras skaitymą