Kierownik

ASMENINĖ INFORMACIJA

Vardas Justina  
Pavardė Turbienė
Telefonas (-ai) 861300641
El. paštas (-ai) justina.turbiene@svgc.lt

 

PROFESINĖ PATIRTIS

Data: nuo–iki Darbovietė Pareigos Veiklos aprašymas
2005 m. Lopšelis-darželis ,,Giraitė“ auklėtoja  
2007 m. Vilniaus r. Avižienių vidurinė mokykla lietuvių kalbos mokytoja  
2007 m. Lopšelis-darželis ,,Giraitė“ auklėtojos padėjėja  
2009 m. Vilniaus r. Avižienių vidurinė mokykla  

 

lietuvių kalbos mokytoja

 
2010 m. –

 

2017 m.

Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija lietuvių kalbos mokytoja

 

 

 
2011-10-17-

 

2012-12-03

Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija

 

 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
2017-04-24 Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras Užimtumo specialistė  
2017-10-05 Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras Direktorė  

 

 

 

 

 

 

 

IŠSILAVINIMAS

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:
Vilniaus universitetas, 2004-2009 m. Lietuvių filologijos bakalauras. BA Nr. 0912087
Vilniaus pedagoginis universitetas, 2011 m. gegužės 20 d. Laipsnio nesuteikiančios pedagogikos studijos; Mokytojo kvalifikacija, KP Nr. 001707

 

KVALIFIKACIJA

Kalbų mokėjimas:

Gimtoji kalba (os) – lenkų

Valstybinės kalbos mokėjimo lygis (jei išsilavinimas įgytas ne lietuvių kalba) –

Užsienio kalbos (pildant lentelę įrašomas kalbos mokėjimo įsivertinimas: prastai, patenkinamai, gerai, labai gerai, puikiai)

Kalba Klausymas Skaitymas Kalbėjimas Rašymas
rusų puikiai labai gerai puikiai labai gerai
vokiečių patenkinamai patenkinamai patenkinamai patenkinamai
anglų patenkinamai prastai prastai prastai

Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – pagrindai, įgudęs vartotojas, profesionalas) – įgudęs vartotojas

Vadybinė kvalifikacinė kategorija –

Vadovavimo patirtis (jei nenurodyta kitur) – 1 metai 5 mėnesiai

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – 2011 m. gegužės 20 d., KP Nr. 001707

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – vairuotojo pažymėjimas ,,B“  kategorijos

 

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA

Data (nuo–iki) Organizacija, pareigos/atsakomybės
   
   

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

(Surašykite svarbiausius kursus ir seminarus, lankytus ar baigtus per paskutinius 10 metų)

Data Pavadinimas Data, trukmė, vieta
2013-12-16

 

 

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai

 

 

Širvintų rajono švietimo centras

 

AP Nr. 034

 

2014-06-11 Kompiuterinis raštingumas pagal ,,Pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto“ technologinę dalį Kauno pedagogų kvalifikacijos centras AP NR.046
2012-12-06 Pamokos planavimas ir organizavimas (kvalifikacijos tobulinimo programos Nr.4931451115) Širvintų rajono švietimo centras

 

AP Nr. 034

 

 

2013-02-22 Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas (kvalifikacijos tobulinimo programos

 

Nr. 4931451172)

Širvintų rajono švietimo centras

 

AP Nr. 034

 

2013-04-17 Savižudybių prevencija mokykloje

 

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
2014-12-08

 

 

Seminaras ,,Rašinio 11-12 klasėse mokymo ir vertinimo ugdymo procese metodinės priemonės pristatymas“ Ugdymo plėtotės centras

 

 

 

 

2014-12-10

Seminaras ,,Skaitymo gebėjimams ugdyti užduočių komplektų 5-8 ir 9-10 klasėms bei metodinės medžiagos pristatymas“. Ugdymo plėtotės centras

 

 

2014-12-17 Seminaras ,,Lietuvių kalbos ugdymo metodinė priemonė, skirta pedagogams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba ir mokantiems lietuvių kalbos 1-2 klasėse“ Ugdymo plėtotės centras

 

 

2014-12-22 Tarpdalykinė integracija ir kūrybiškumas ,,Pojūčių teatre“ / projektas ,, Kūrybinės partnerystės“ LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas

 

 

 

2015-10-16 Seminaras ,,Lyderystė ir sėkmingas vadovavimas “ Asociacija ,,Visas Pasaulis manyje“

 

 

TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA

(Surašykite svarbiausius paskutinių 10 metų projektus, kuriuose dalyvavote/dalyvaujate; konferencijas, kuriose skaitėte pranešimus; mokslinius ar metodinius straipsnius, jeigu esate parašęs.)

Data Projektas, konferencija Trumpas aprašymas (pagrindinis tikslas/tema, veikla, rezultatai)
2013-01-25

 

2014-05-28

Projektas ,,Lyderių laikas 2“.

 

 

Neformaliosios švietimo lyderystės programos moduliai:

 

,,Lyderis – savivaldžiai besimokantis vedlys“,

,,Lyderio ir pasekėjų santykiai“,

,,Lyderis – mokymosi vedlys“,

,,Lyderis besimokančioje organizacijoje“.

DALYKINĖS SAVYBĖS

Esu supratinga, atsakinga ir komunikabili. Nuolat mokausi, greitai įsisavinu naujoves.

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS

Kelionės, skaitymas, sportas.