Wskazówki

Institucinės globos pertvarka Lietuvoje
Globa ir įvaikinimas
Neigiamų nuostatų dėl vaikų, gyvenančių globos namuose, keitimas
Diskriminacijos ir stereotipų, susijusių su proto ir (ar) psichikos negalia, mažinimas
Grupinio gyvenimo namai