Kontakt

Direktorė 8 613 00 641 justina.turbiene@svgc.lt
Direktoriaus pavaduotoja 8 694 89 354 sabina.gucevic@svgc.lt
Globos centro vadovas 8 682 44 719 tomas.pileckas@svgc.lt
Vyr. buhalterė 8 612 00 715 beata.rakovska@svgc.lt
Raštinės administratorė 8 627 99 208 violeta.braziene@svgc.lt
Ūkvedys 8 613 03 057 edvard.masalskij@svgc.lt

Informacijai tel. Nr. 8 627 99 208 (nuo 8:00 val. iki 16:30 val.), el. p. info@svgc.lt

Vaiko globos padalinys tel. Nr. 8 610 30 867 (visą parą)
tel. Nr. 8 624 83 452 (visą parą)

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinys tel. Nr. 8 615 79 889 (visą parą)