Usługi

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ŚWIETLICY „ARKA“

 

Zajęcia sportowe. Na świetnie wyposażonym boisku dzieci ćwiczą w celu polepszenia własnej sprawności i fizycznej wydolności, rozwijają umiejętności współdziałania w grupie, wywołują odprężenie i relaks, udoskonalają spostrzegawczość, dotlenienie organizmu. Podczas zajęć, prowadzonych przez doświadczonego trenera, stosowane są zabawy, gry sportowe i ruchowe, jak tradycyjne, tak i nowoczesne. Również są organizowane pochody turystyczne, święta sportowe.

 

Zajęcia muzyczne. Zajęcia muzyczne – to propozycja dla tych, którzy chcą spędzać czas nie tylko wesoło, ale i pożytecznie. Podczas wspólnego śpiewu poznajemy różne style muzyczne, uczymy się korzystać z mikrofonów, a także łączymy wokal z choreografią. Przygotowujemy również solistów do konkursów. Zajęcia skierowane są do uczniów, którzy chcieliby nauczyć się nowych piosenek, poprawnego technicznie śpiewu. Działający tu zespół „Arka” uświetnia uroczystości organizowane w Centrum, uczestniczy w festiwalach, często wyjeżdża na koncerty poza granice placówki. Śpiew pomaga kształcić słuch muzyczny, wyładować emocje i jest dobrym środkiem do samorealizacji.

 

Zajęcia plastyczne. Program jest oparty na znajomości sztuk pięknych. Zajęcia pomagają opanować formalne podstawy kompozycji, rozwijać umiejętność estetycznego zrozumienia oraz kreatywność. Odbywają się rozmowy na tematy artystyczne, próbujemy zbadać wartości sztuki wizualnej od technicznych do ideologicznych niuansów.

Plan dnia świetlicy „Arka”

 

Świetlica „Arka“ czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00

 

14.00-14.15 godz. – Przybycie. Przywitanie się.

14.15-15.15 godz. – Praca domowa.

15.15-15.50 godz. – Szykowanie i spożywanie podwieczórka.

15.50-16.00 godz. – Porządkowanie po sobie.

16.00-17.50 godz. – Zajęcia:

  • poniedziałek, środa – zajęcia sportowe;
  • poniedziałek, piątek – zajęcia plastyczne;
  • wtorek, czwartek – zajęcia muzyczne.

17.50-18.00 godz. – Omówienie dnia, rozchodzenie się.

 

W wakacje świetlica „Arka“ czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00

 

12.00-12.15 godz. – Przybycie. Przywitanie się.

12.15-13.15 godz. – Różnego typu zajęcia.

13.15-13.50 godz. – Szykowanie i spożywanie obiadu.

13.50-14.00 godz. – Porządkowanie po sobie.

14.00-15.50 godz. – Zajęcia:

  • poniedziałek, środa – zajęcia sportowe;
  • poniedziałek, piątek – zajęcia plastyczne;
  • wtorek, czwartek – zajęcia muzyczne.

15.50-16.00 godz. – Omówienie dnia, rozchodzenie się.