Nuorodos

Institucinės globos pertvarka Lietuvoje
Globa ir įvaikinimas
Neigiamų nuostatų dėl vaikų, gyvenančių globos namuose, keitimas
Diskriminacijos ir stereotipų, susijusių su proto ir (ar) psichikos negalia, mažinimas
Grupinio gyvenimo namai
puslapiui