Vaikų socialinės globos padalinys

  • teikiantis trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą vaikams, turintiems fizinę, proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
  • teikiantis laikino atokvėpio paslaugas – trumpalaikio pobūdžio specialiąsias socialinės priežiūros vaikams su sunkia negalia, kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys artimieji, kurie laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali jais pasirūpinti;
  • teikiantis trumpalaikę iki 3 mėnesių socialinę globą (rūpybą) vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos (rūpybos) ir socialinės rizikos vaikams.

Vietų skaičius: 7