Darbo užmokestis

Biudžetinės įstaigos Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojų darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII-198