Pagalbos šeimai padalinys

Pagalbos šeimai padalinys, kuriame teikiama socialinė pagalba į krizinę situaciją patekusioms šeimoms; tėvystės įgūdžių stokojančioms šeimoms; nepilnametėms motinoms ar besilaukiančioms nepilnametėms iš socialinės rizikos šeimų;  šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius emocinių ir elgesio sutrikimų.

Šiame padalinyje teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms, padedama smurtą (fizinį, emocinį, buitinį, seksualinį ir kt.) patiriančiam asmeniui (moteriai, vyrui) ir šeimai išgyventi krizinę situaciją, sudarant palankias sąlygas jo (jos) ir vaikų saugumui, ugdomas ir stiprinamas jų gebėjimas savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padedama jiems įveikti socialinę atskirtį bei atkurti socialinius ryšius su visuomene.