Pagalbos šeimai padalinys

Pagalbos šeimai padalinys, teikiantis socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas, kompleksines, sociokultūrines paslaugas, socialinę-psichologinę pagalbą socialinę riziką patiriančioms ir (ar) socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms, turinčioms vaikų ir (ar) vaikams kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą, jeigu vaikui pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, siekiant grąžinti gebėjimą pasirūpinti savimi bei integruotis į visuomenę.

Vietų skaičius: 16