Paslaugos

TEIKIAMOS PASLAUGOS IR JŲ ĮKAINIAI

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre teikiamų atlygintinų paslaugų kainos:

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Įkainiai
1. Drabužių ir tekstilės gaminių skalbimas 2,80 Eur  
2. Drabužių ir tekstilės gaminių džiovinimas 2,60 Eur
3. Maudymasis duše (15 min.) 3,00 Eur
4. Lengvojo automobilio transporto paslaugos 0,70 Eur /1km;
5. Mikroautobuso transporto paslaugos 1,35 Eur /1 km.  

Įkainiai patvirtinti 2022 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ Nr. T3-278.