Apie Mus

Pirmoji Dūkštų seniūnijoje, visiškai nauja ir moderni įstaiga bei joje veikiantis dienos centras „ARKA“ vaikams ir jaunimui (7- 17 metų) siūlo užsiėmimussporto, judesio, šokio, inscenizacijos, vikrumo, atvirumo, dainos, dailės, lankstymo, išpjovimo, spalvinimo, dėlionių, šaškių, šachmatų varžytuvių, domino žaidimo, gamtos pažinimo ir kt

Pagal poreikį yra teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo bei palaikymo paslaugos šeimoms: informavimo, konsultavimo, bendravimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, kasdieninių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitos paslaugos.

Centro patalpose veikia „arbatos gėrimo klubas“ vaikams ir jaunimui iki 17 metų.

Dienos centro darbo valandos yra pritaikomos prie vaikų ir jaunimo pageidavimų ar galimybių.

Organizuojame kitus renginius pagal vaikų ir jaunimo poreikius bei gebėjimus.

Veikia dailės terapijos bei muzikos terapijos būreliai.

Organizuojami įvairūs renginiai: gerumo pasidalinimo akcija, bus skatinamas bendravimas be pykčio, taip pat stengsimės  į veiklas įtraukti ir vietos gyventojus.

Organizuojamos sociokultūrinės veiklos suburiant šeimynas: sunkumų turinčioms šeimoms, įsitvirtinti darbo rinkoje ir mokslo srityje.