Apie Mus

Centro vizija. Laimingi vaikai auga savo, globėjų ar įvaikintojų šeimose mylimi, gerbiami ir saugūs.

Centro misija. Teikti profesionalias socialines paslaugas socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų vaikams, jų šeimos nariams, skirtas apsaugoti vaiką ir išsaugoti jam šeimą. Skatinti pilnavertišką šeimos socialinį funkcionavimą bei didinti socialiai pažeidžiamų asmenų galimybes savarankiškai integruotis į visuomenę.

Centro tikslas. Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą.