EQUASS

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra Europos reabilitacijos platformos iniciatyva. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos. EQUASS siūlo socialinių paslaugų kokybės pripažinimo ir sertifikavimo programas.
Socialines paslaugas teikiančios organizacijos turi galimybę įsitraukti į išorinį savo teikiamų paslaugų vertinimą Europos lygmenyje. Tad jos vartotojams ir kitoms suinteresuotosioms šalims gali įrodyti, kad teikia kokybiškas paslaugas. 2018 m. EQUASS sistema apima 10 kokybės principų, kurie suformuluoti konsultuojantis su socialinio sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis ir grindžiami Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (Socialinės apsaugos komitetas, 2010 m.).
Kiekvienas kokybės principas skaidomas į smulkesnius kokybės kriterijus. Specifiniai veiklos efektyvumo rodikliai rodo pasiekiamą veiklos efektyvumą laikantis kokybės kriterijaus.
Šiame dokumente pateikiami principai, kriterijai ir rodikliai, į kuriuos reikia atsižvelgti įgyvendinant EQUASS kriterijus ir siekiant pagrįstų, aktualių rezultatų, kad būtų suteiktas Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemos EQUASS Assurance ženklas.
Taip pat trumpai aprašoma penketas perspektyvų, kuriomis remiantis bus vertinami įgyvendinimo efektyvumas ir rezultatai. 
Daugiau informacijos apie EQUASS rasite: http://www.equass.lt/sertifikavimo-sistema/

Skip to content