Vaikų dienos centras „Arka“

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre veikia Dienos centras „Arka“ vaikams iš daugiavaikių šeimų, socialinės rizikos šeimų ir socialiai remtinų šeimų.

Dienos centro tikslas – teikiantis dienos socialinės priežiūros, įvairiapuses socialines ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, padėti vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje, taikant kompleksinio darbo su jais modelius.

Vaikai po pamokų ateina į Dienos centrą, jame ruošia namų darbus, pavalgo, dalyvauja ugdomuosiuose užsiėmimuose ir žaidžia. Dienos centre vaikas sulaukia pozityvaus suaugusiojo dėmesio. Pagrindinė darbo su vaiku sąlyga – santykio užmezgimas ir stiprinimas. Santykiui užmegzti palanki veikla yra individuali pagalba ruošiant namų darbus. Pamokų ruoša yra viena svarbiausių Dienos centro veiklų, nes vaikai dažnai namuose tam neturi sąlygų.

Vaikai labai greitai įsitraukia į veiklas, todėl ugdymas Dienos centre vyksta siūlant įvairiausius užsiėmimus, kurių metu vaikai mokosi bendrauti, buitinių įgūdžių, savarankiškumo, atsakomybės, atskleisti asmeninius gebėjimus. Dienos centre įgyvendinamos ir tokios socialinės edukacinės programos kaip įvairios išvykos ir žygiai, atliekamas individualus ir grupinis darbas su tėvais.

Dienos centras veikia: pirmadienis – penktadienis 14.00 – 18.00 val.

Moksleivių vasaros atostogų metu: pirmadienis – penktadienis 12.00 – 16.00 val.

Skip to content