Bendruomeninių vaikų globos namų padalinys

Bendruomeninių vaikų globos namų padalinys,veikiantis pagal šeimai artimos aplinkos modelį teikiantis ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą vaikams, likusiems be tėvų globos (rūpybos), socialinę riziką patiriantiems vaikams.

Vietų skaičius: 2 namai, kiekviename 8 vietos.