Centrum Opieki przy Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego pozdrowił rodziny zastępcze

„Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju”.  Iz. 9,5

              W okresie przedświątecznym i obliczu pandemii kolektyw Centrum Opieki przy Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego w Giejsiszkach nie zapomniał o dzieciach, które mieszkają w rodzinach zastępczych. Pięciu krasnoludków na czele z kierownikiem Tomaszem Pileckim wyruszyło z prezentami oraz pozdrowieniami od pani dyrektor Justyny Turbienie. W bezpieczny, bezkontaktowy sposób odwiedziły 62 domy opiekunów i zostawiły prezenty przy drzwiach. Dzieci wraz ze swoimi opiekunami wyczekiwały krasnoludków oraz wysyłały uśmiechy i podziękowania przez okna.
             Wszystkim rodzinom zastępczym życzymy zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Centrum Opieki przy Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego