Bożenarodzeniowe spotkanie w Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego

Bożenarodzeniowe spotkanie w Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego

Corocznie w Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego odbywa się spotkanie bożenarodzeniowe, na które są zapraszani czcigodni goście. W tym roku miło było widzieć panią Julianę Lipińską, koordynatora współpracy międzyinstytucjonalnej Samorządu Rejonu Wileńskiego, czcigodnego Księdza Proboszcza parafii pw. Św. Anny w Duksztach Henryka Naumowicza, panią starostę Dukszt Wacławę Baniukiewicz, panią specjalistę opieki socjalnej Władysławę Ruczyńską, dzieci i ich rodziców.

Świąteczny nastrój tworzył zespół „Arka”, piękne bożenarodzeniowe życzenia złożyła pani dyrektor Justyna Turbienė i przy okazji podziękowała dla wolontariusza Krzysztofa Czetyrkowskiego, który na ścianie salonu jednej z rodzin Centrum namalował bajeczny widok. Niespodziankę także przyszykowały pracowniczki Centrum – zaśpiewały kilka świątecznych utworów. Zebrani także obejrzeli zdjęcia podopiecznych Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego – w okresie bożenarodzeniowym dzieci miały sporo wyjazdów, spotkań z ofiarodawcami i występów.

Po artystycznych śpiewach, serdecznych życzeń zdrowego i udanego Nowego 2019 Roku, po modlitwie razem z Księdzem Proboszczem, wszyscy byli zaproszeni do stołu, ażeby skosztować tradycyjnych wypieków Centrum i omówić wspólnie zrealizowane prace i nowe pomysły na 2019 rok.

 Socjalny pedagog Lilija Zubowa