Rodzina jest podstawą społeczeństwa, a szczęśliwe dzieci wychowują się we własnych rodzinach. Gdy w życiu zdarza się tak, że dziecko powinno zostać w naszym Centrum, staramy się mu pomóc, bo myślę, że nigdy nie jest za późno mieć szczęśliwe, bezpieczne dzieciństwo. 

Cieszymy się, że akurat został zrealizowany świetny oraz bardzo aktualny dla nas i naszej społeczności projekt pomocy charytatywnej, który został dofinansowany przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego. Poprzez dofinansowanie z pomocy skorzystało 10 rodzin zamieszkujących w Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego oraz dzieci uczęszczające do świetlicy „Arka”. Otrzymały potrzebne ubrania, obuwie odpowiednie do pory roku. Dziękujemy bardzo fundacji za współpracę i otwarte serca na losy dzieci i rodzin rejonu wileńskiego!

Skip to content