W końcu 2023 r. realizowaliśmy projekt „Święto sportu im. Jana Pawła II”.

Podczas projektu dzieci razem z wychowawcami brały udział w kilku zajęciach, m. in. jeździli na kręgle do Wilna, znaczna część dzieci jeździła po raz pierwszy, sprawiło to zatem moc pozytywnych emocji. Grupa była również w parku atrakcji wodnych „Vichy” w Wilnie oraz na meczu siatkówki i dodatkowych zabawach w gimnazjum w Awiżeniach w rejonie wileńskim. Został dokonany zakup 30 piłek oraz 25 kompletów obuwia i koszulek, jak też zestaw medali za udział w projekcie.

Oczekiwane rezultaty projektu były osiągnięte. Podczas prowadzonych aktywności dzieci udoskonaliły umiejętności sportowe, ponieważ część z nich nie miała styczności z siatkówką, a podczas zajęć nabyły podstawy do uprawiania tego sportu.

Poza tym aktywne uczestnictwo w tym projekcie pozwoliło dzieciom być na równi z tymi, którzy mają możliwość brania udziału w poszczególnych aktywnościach (jak park wodny czy kręgle) dużo częściej niż oni, co pozwoliło na nabywanie kompetencji społecznych. Duża część dzieci nie ma na co dzień możliwości finansowych, żeby samodzielnie czy z rodziną móc wziąć udział w aktywnościach, które były realizowane podczas projektu. Możliwości te zostały zrealizowane. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Skip to content