Obchody dnia zdrowia psychicznego

10 października co roku obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Ten dzień przypomina nam o znaczeniu zdrowia psychicznego, jego wzmacnianiu i profilaktyce. Dla upamiętnienia tego dnia zaproponowaliśmy pracownikom Centrum dobrobytu rodziny i dziecka w Giejsiszkach udział w akcji „Stop-pomyśl-wskaż uczucie”, której celem jest – odłożenie na chwilę pracy i zwrócenie uwagi na to, jak się czujemy. Ponieważ wykonujemy ważną rolę w społeczeństwie, aby skutecznie pomagać innym, sami musimy czuć się w harmonii z naszym ciałem, duszą i umysłem.

Pragniemy, abyś pamiętali o codziennym dbaniu o swoje ciało, duszę i umysł. A także zapytali osobę znajdującą się obok siebie „Jak się dzisiaj czujesz?”.