Dobrymi doświadczeniami podzieliły się zespoły ośrodków opieki z rejonu wileńskiego i solecznickiego

22 marca już po raz trzeci odbyło się tradycyjne spotkanie placówek pieczy zastępczej w celu dzielenia się doświadczeniem, metodami pracy, analizą i rozwiązywaniem trudnych sytuacji.

Tym razem w Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka rejonu wileńskiego witano wszystkich. W spotkaniu udział wzięły: Centra Pieczy Zastępczej z rejonu wileńskiego oraz solecznickiego.

Do ,,okrągłego stołu” i aktywnego dialogu zameldowali się: dyrektor Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka rejonu wileńskiego Justyna Turbienė z drużyną Centrum Pieczy Zastępczej; dyrektor Centrum Kryzysowego Rodziny i Dziecka rejonu wileńskiego Leokadia Pavtel z drużyną Centrum Pieczy Zastępczej oraz dyrektor Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka rejonu solecznickiego Oksana Obločinska z drużyną Centrum Pieczy Zastępczej.

Wszystkich przybyłych gości do Giejsiszek przywitała dyrektor Justyna Turbienė, podkreślając o ważności spotkania, pięknej tradycji i kontynuacji tej praktyki oraz życzyła owocnego spotkania. Podczas zebrania omówione zostały aktualne sprawy, nurtujące pytania, zmiany prawne w pieczy zastępczej i adopcji, jak również analizowane trudne sytuacje, konkretne działania i usługi dla opiekunów zastępczych, dyżurnych i rodzin adopcyjnych. Każdy dzielił się większymi lub mniejszymi osiągnięciami.

Po burzliwym spotkaniu i wymianie doświadczeń wszyscy wyruszyli do pobliskiej Mejszagoły z okazji obchodów św. Józefa, święta przypadającego na 19 marca i zwiedzili Muzeum Księdza Prałata  Józefa Obrembskiego, funkcjonującego na byłej plebanii księdza prałata. Domek ten wielebny duchowny zawsze nazywał ,,pałacykiem”. Ksiądz, nazywany patriarchą Wileńszczyzny, zmarł w 2011 r. 7 czerwca w wieku 105 lat. Zawsze nauczał o wartościach, w centrum których znajdował się człowiek, ze swoimi radościami i smutkami, wadami i talentami. Zawsze podkreślał o moralności człowieka borykającego się z ułomnościami i niewiedzą, o tym, że trzeba go wspierać i dopomóc odnaleźć się w tym świecie pełnym różnego rodzaju niepewności i zagrożeń. To właśnie ludzie, pracujący w naszych placówkach socjalnych mają często dylematy, jak poradzić z problemami swych podopiecznych, jak im pomóc, jak prawidłowo reagować na niepożądane działania w procesie resocjalizacji.

Takimi pobożnymi refleksjami zakończyło się spotkanie, wzajemnymi podziękowaniami, dobrym słowem i myślą ks. Prałata Józefa Obrembskiego, którą każdy mógł zabrać ze sobą.