Wystawa rysunków „Kocham Litwę”

Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać cię – i żyć,
ale nie można owocować.

                                       Wisława Szymborska

     16 lutego to święto narodowe Litwy poświęcone pamięci Odrodzeniu Państwa Litewskiego i podpisaniu aktu w 1918 roku przez sygnatariuszy Rady Litewskiej.
     Dzieci uczęszczające do naszej świetlicy „Arka” wykonały w lutym prace twórcze, uczestnicząc w wystawie „Kocham Litwę”. Zachęcaliśmy dzieci do zainteresowania się historią Litwy, wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w twórcze działania, rozwijanie indywidualności i wyrażanie siebie. Zapraszamy do obejrzenia prac dzieci.
    Każdy rysunek i praca twórcza to wielki szacunek i miłość do Litwy wyrażona za pomocą sztuki dziecięcej.