Pavasarinė Maisto banko akcija

Kovo 25 – 26 dienomis tradiciškai prekybos centruose vykusi „Maisto banko“ akcija šiemet kitokia – ilgo galiojimo maisto produktų reikėjo surinkti dar daugiau, nes jie padės išgyventi ne tik tūkstančiams skurstančių Lietuvos gyventojų, bet ir į Lietuvą atvykusiems ukrainiečiams.
Šiais metais kaip ir kiekvienai Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras rinko ilgo galiojimo maisto produktus, jos metu buvo paaukota 835 vnt. negęstančių maisto produktų, kurių vertė siekia 1108.23 eurus. 
Kovo 25 -26 d. savanorius skaičius siekė 15, o aukotojų skaičius 219. Širdingai dėkojame kiekvienam prisidėjusiam prie šios akcijos. 

Vilniaus ir Šalčininkų rajonų globos centrų susitikimas „Gerosios darbo patirties sklaida“

Saulėtą kovo 14 dieną Vilniaus r. šeimos ir vaiko krizių centro globos centro bei Vilniaus r. šeimos ir vaiko gerovės centro globos centro darbuotojai apsilankė Šalčininkų r. šeimos ir vaiko gerovės centro globos centre.

Tarpinstitucinio susitikimo metu globos centrų darbuotojai pristatė savo vykdomą veiklą, pasidalino iššūkiais, su kuriais susiduria specialistai savo kasdieniame darbe. Globos centrų vadovai vaizdingai pristatė darbo rezultatus, pasiekimus ir atsakinėjo į kolegų klausimus. Bendros diskusijos metu aptarti ne tik aktualūs klausimai, bet ir pasidžiaugta savo darbo pasiekimais.

Šalčininkų kolegos pristatė globos ir įvaikinimo viešinimui sukurtą filmą, kuriame savo mintimis ir patirtimi dalinosi globėjai, budintys globotojai, kvietė pasiryžti žengti šį svarbų žingsnį. Krizių centro direktorė Leokadija Pavtel ir globos centro vadovė Marina Kizelevič pasidalino tradiciniu tapusio renginio „Meilė kuria šeimą“ organizavimo aspektais, pasidžiaugė, kad renginys tampa vis populiaresnis, pritraukia vietines bendruomenes, įstaigas ir smalsuolius. Paskutiniame renginyje, kuris vyko 2021 m. vasarą globėjų savaitės išvakarėse, dalyvavo virš 150 dalyvių – globėjų, įvaikintojų, vaikų bei svečių ir besidominčių globa ir įvaikinimu. Į renginį vis daugiau pritraukiame ne tik Kalvelių seniūnijos, bet ir kitų seniūnijų bendruomenės narių.

Gerovės centro direktorė Justina Turbienė ir globos centro vadovas Tomaš Pileckas pasakojo apie nepailstamą norą pasiekti naujus globėjus ir skleisti žinią apie globą ir įvaikinimą bei naujus būdus juos pasiekti. Būtent tam lankomės gyvai bendruomenėse, šventėse, švietimo įstaigose bei aukštosiose mokyklose plečiamės į visus socialinius tinklus. 2021 m. organizavome kelis virtualius konkursus  Velykų proga „Velykinis margutis“ ir Kalėdų proga „Gražiausia Vilniaus krašto eglutė“ socialiniuose tinkluose prieinamą ne tik globėjų ar įvaikintojų šeimoms, bet ir visiems susidomėjusiems. Konkursai visada gauna daug dėmesio, dalyvių sulaukiama dešimtimis.

Bet tuo pačiu kreipiamas didelis dėmesys į paslaugų kokybę ir globos centro veiklos tobulinimą, todėl Vilniaus r. šeimos ir vaiko gerovės centro globos centras dalyvavo Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemoje (EQUASS) ir yra Europos lygiu sertifikuotas paslaugas teikianti įstaiga.

Susitikimo metu buvo paliesta ir situacija Ukrainoje bei įstaigų pasirengimas teikti reikalingą pagalbą iš Ukrainos nelydimiems nepilnamečiams vaikams.

Džiugu, kad turėjome puikią progą apsilankyti pas kolegas Šalčininkuose, pasidalinti patirtimi ir situacijų sprendimo būdais, naujausia informacija ir idėjomis, kurias galima pritaikyti savo veikloje.

Globos centras neša žinią apie globą ir įvaikinimą Vilniaus kolegijos studentams

Globos centrai nuolat ieško globėjų ir įtėvių, kurie ryžtųsi į savo šeimą priimti tėvų globos netekusius Lietuvos vaikus, o šiandien dienai ir laikinai Ukrainos vaikus.

„Išeinu labai dėkinga už informaciją! Ačiū Jums, kad esate ir darote dėl kitų!“, „Tai jautri tema, išeinu su tikėjimu, kad kiekvienas vaikas ras savo globėjus ar įtėvius” – su tokiais ir panašiais jausmais Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto nuolatinių ir ištęstinių kursų studentai užbaigė susitikimus su Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro darbuotojomis, kurie vyko vasario 22 fakulteto salėje ir  dėl didelio susidomėjimo – kovo 1 d. nuotoliniu būdu.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras lankėsi Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete, kur kartu su fakulteto bendruomene suorganizavo atvirą paskaitą „Globa ir įvaikinimas”. Globos centro socialinės darbuotojos pristatė globos ir įvaikinimo galimybes ir iššūkius, padalinio veiklą, struktūrą, kvietė studentus savanoriauti Vilniaus rajono globos centruose ar bet kuriame iš 66 Lietuvoje veikiančių globos centrų, o taip pat atlikti praktiką įstaigoje. Ta pačia tema paskaita įvyko ir nuotoliniu būdu su ištęstinių socialinio darbo studijų studentais.

Vertindami studentų grįžtamąjį ryšį apsidžiaugėme, kadangi 92 % studentų pažymėjo, kad paskaitos metu sužinojo daug naujos, naudingos informacijos. Džiugina ir tai, kad 84 % studentų patvirtino, jog sužinojo pakankamai daug, kad papasakoti  draugams, artimiesiems bei visiems besidomintiems globa ir įvaikinimu ir pakviesti tapti globėjais, įtėviais.

Tenka pripažinti, kad globa ir įvaikinimas šiandien vis dar yra apipinti mitais, o globos centrų veikla tapatinama su tikrintojų veikla. 69 % studentų atsakė teisingai į klausimą apie tai „kas yra globos centras“ pažymėdami „Įstaiga, kurioje teikiamos paslaugos globėjams, įtėviams ir jų šeimose augantiems vaikams“, tačiau nemaža dalis globos centrą tapatino su vaiko teisių apsaugos institucija arba įstaiga, kurioje yra globojami vaikai.

Kuo plačiau kalbėdami apie tai, kas globos centrams yra kasdienybė, tikimės, kad kasdien vis daugiau širdžių ir durų atsivers vaikams, kurie laukia namų šilumos.  Dėkojame paskaitoje dalyvavusiems dėstytojams, socialinio darbo programos studentams ir kitiems dalyviams už dėmesį, užduotus klausimus, grįžtamąjį ryšį anketose.

Dar kartą dėkojame Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetui už bendradarbiavimo galimybę ir tikimės iki kitų kartų.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro
Globos centro informacija

VRŠVGC Globos centras kviečia į savitarpio pagalbos grupes

Žmones dažnai jungia bendri interesai, bendra veikla, o kartais vaikų likimai.  Praeitais metais įvykę savitarpio pagalbos grupės susitikimai skirti budintiems globotojams, globėjams ir  įtėviams patvirtino, kad tai puiki terpė pasidžiaugti savo sprendimu priimti vaiką ar vaikus į šeimą bei dalintis sprendimais ieškant geriausių būdų, kaip užauginti laimingus vaikus. Atsižvelgiant į praėjusiais metais sėkmingai įvykusius savitarpio pagalbos grupių susitikimus ir aktyvų žmonių  įsitraukimą į diskusijas Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras ir toliau tęs minėtos grupės susitikimus, skirtus budintiems globotojams, globėjams ir įtėviams.

Informuojame, kad globėjų, globėjų artimųjų giminaičių ir įtėvių  savitarpio pagalbos grupių susitikimai bus rengiami kas ketvirtį. Budinčių globotojų susitikimai vyks kas mėnesį.

Maloniai kviečiame paslaugų gavėjus jungtis į savitarpio pagalbos grupes – tai grupinė diskusija, skirta dalintis asmenine patirtimi ir jausmais, padėti vieni kitiems suprasti savo galimybes, spręsti iškilusias problemas. Susitikimų metu dalinsimės įvaikinimo patirtimi ir jausmais belaukiant vaiko atėjimo į šeimą. Grupėje didžiausias dėmesys skiriamas dalyvių pasisakymams, dalyvių tarpusavio paramai ir palaikymui. Grupės veikla grindžiama pagarbos ir konfidencialumo principais.

Susitikimus moderuoja Globos centro specialistai. Susitikimai vyks nuotoliniu būdu.  

Detalesnė informacija:
Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centre adresu Mokyklos g. 64, Geisiškių k., Vilniaus r., el. p. info@svgc.lt, interneto svetainėje www.svgc.lt.

Sausio 13 -oji – Laisvės gynėjų diena

Šiandien minime Sausio 13 – ąją – Laisvės gynėjų dieną. Kasmet Sausio 13-oji mums primena iškovotą pergalę – Lietuvos laisvę ir jos didvyrius – Laisvės gynėjus ir stiprina tikėjimą Lietuvos ateitimi.

Floristikos darbų paroda šeimos ir vaiko gerovės centre

Visą gruodį iki pat šv. Kalėdų laikotarpio Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centrą džiugino tautodailininkės amatininkės Teresos Michalkevič floristikos darbų paroda „Rudens kraitė”. Paroda džiugino centro darbuotojų, čia gyvenančių šeimų ir vaikų bei centro svečių akis. Nepakartojama paroda leido dar trumpam grįžti ir pasidžiaugti rudens gėrybėmis ir grožiu.

« Ankstesnis puslapisKitas puslapis »