Tęstiniai mokymai

Gerbiami globėjai (rūpintojai), įtėviai ir budintys globotojai,

         Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras kviečia Jus į nuotolinius Tęstinius GIMK mokymus, kurie vyks trečiadieniais nuo 15.00 iki 18.00 val. Šių mokymų tikslas yra tobulėti, mokytis ir dalytis patirtimi, siekiant kuo kokybiškiau tenkinti globojamų, įvaikintų ar prižiūrimų vaikų poreikius. Kiekvieną susitikimą nagrinėsime vis kitą temą, todėl kviečiame registruotis ir dalyvauti tuose mokymuose, kurių tema labiausiai Jums yra aktuali.

Planuojamų mokymų datos ir temos:
2021-03-17 „Savivertės suvokimas ir vertinimas“;
2021-03-24 „Savivertės formavimas ir elgesio reikšmės suvokimas“;
2021-03-31 „Pozityvaus elgesio skatinimas“;
2021-04-14 „Atsakomybės už save skatinimas“;
2021-04-21 „Reagavimas į sunkumus“;
2021-04-28 „Lytinio ugdymo klausimai“.

Mokymus ves GIMK specialistės Dorota Baranovska, Teresė Radžiūnienė ir Lilija Zubova.

Susitikimas vyks per ZOOM programą, nuorodos bus siunčiamos kiekvienam užsiregistravusiam dalyviui į el. paštą.

Registracija el. paštu: dorota.baranovska@svgc.lt arba tel. +370 694 55 171, nurodant savo el. pašto adresą bei mokymų datas ar temas, kuriose norėtumėte dalyvauti.

Piešinių paroda ,,Aš myliu Lietuvą”

Iškelsim vėliavas, iškelsim,
Plaikstysis spalvos danguje,
Į šilko šėlsmą vėjy žvelgsim
Ir liesis džiaugmas širdyje.
Trispalvės skrydy – mūsų Laisvė,
Valstybės šauksmas – aš gyva!
Visam pasauliui garsiai skelbsim –
Čia mūsų kraštas – Lietuva!
                                                          Leonas Milčius

    Vasario 16-oji – nacionalinė Lietuvos šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui paminėti.
     Mūsų dienos centrą „Arka” lankantys vaikai parengė kūrybinius darbus dalyvaudami parodoje „Aš myliu Lietuvą”. Vaikai buvo skatinami domėtis Lietuvos istorija, integruoti turimas žinias ir įgūdžius į kūrybinę veiklą bei ugdyti savo individualumą ir saviraišką. Kviečiame pasidžiaugti vaikų piešiniais ir kūrybiniais darbais.
    Kiekvienas piešinys ir kūrybinis darbas – tai vaikų meno pagalba išreikšta didelė pagarba ir meilė Lietuvai.

Savitarpio pagalbos grupės susitikimas Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centre

Savitarpio pagalbos grupė, kurios nariai globoja vyresnio amžiaus vaikus bei paauglius – daugiausiai iššūkių ir emocijų išgyvenančius žmones, susirinko aptarti savo kasdienybę, auginant bręstančius, siekiančius savarankiško suaugusio žmogaus gyvenimo, individus.

                      Susitikimo metu, globėjai pasidalino savo patirtimi bei išgyvenimais. Dauguma pabrėžė, jog jų globojami vaikai, neretai susiduria su ryškiais emocinės bei psichologinės būklės svyravymais, kuomet vieną akimirką atrodo, kad pasaulis apsivertė ,,aukštyn kojomis“ ir kad pasiektas dugnas iš kurio niekada neišsigelbėsi, o kitą – viskas tarsi stebuklingai tampa šviesu ir gražu. Šiame globojimo procese, su įvairiais sunkumais susiduria ne tik globojami vaikai, tačiau ir patys globėjai. Jie pabrėžė tai, jog svarbu nepasiduoti, kuomet užklumpa nusivylimas ir beprasmiškumo jausmas bei jokiu būdu nekariauti su tokio amžiaus vaiku, kadangi toks karas atneša tik praradimus ir jame nėra laimėtojų. Globėjai dalinosi mintimis apie tai, kaip svarbu girti bei didžiuotis savo paaugliais, rasti bendrą kalbą ir balansą tarp drausminimo ir pagyrimų.

Susitikimo metu, buvo aptarta knyga ,,Ryšys su vaiku“. Globėjai dalinosi savo įžvalgomis apie šią knygą bei aptarė kaip joje pateikti metodai gali būti pritaikomi praktikoje. Grupės susitikimo metu dominavo žodis meilė. Globėjai svarstė, koks jų vaidmuo auginant ir rūpinantis vaiku ir priėjo prie išvados, jog vis dėl to jie neturi ypatingų galių auginant vaikus, tačiau turi galimybę skleisti ir dalintis meile su jais.
Susitikimo pabaigoje, globėjams buvo pasiūlyta perskaityti knygas ,,Penkios meilės kalbos“ bei ,,Penkios paauglių meilės kalbos“. Taip pat aptarta, kokios pagalbos prireikė pastaruoju metu.

Susitikimas vyko nuotoliniu būdu ZOOM programos pagalba.

Savitarpio paramos grupės susitikimas VRŠVGC Globos centre

2021 m. sausio 13 d. budintys globotojai susibūrė į savitarpio paramos grupės virtualųjį susitikimą. Pokalbio pradžioje dalyviai pasidalino savo veiklos džiaugsmais ir rūpesčiais.

Vėliau aptarė būdus, kurie padeda susidoroti su stresu, bendrauti pagarbiai, net tais atvejais, kai jaučiamas susierzinimas, valdyti konfliktines situacijas. Taip pat, globotojai kalbėjo apie tėvų santykių su vaikais kūrimą bei aptarė pozityvius auklėjimo metodus. Susitikimo metu pabrėžtas fizinis ir psichinis saugumas, kuris sukuria tokią atmosferą, kurioje auga vaiko motyvacija ir pasitikėjimas savo jėgomis.

Grupės susitikime didelis dėmesys buvo skiriamas dalyvių pasisakymams. Buvo siekiama, kad kiekvienas grupės narys turėtų galimybę pasidalinti savo išgyvenimais, iššūkiais, problemomis ir džiaugsmais bei sulauktų paramos, paskatinimo ar palaikymo iš kitų grupės dalyvių.  Grupės susitikime pavyko pasiekti bendrą tikslą – abipusę paramą vienas kitam, grindžiamą pasitikėjimu ir atvirumu iš grupės narių.

Užuojauta

Gyvenimas negailestingas, nežiūri amžiaus, nei jausmų.
Į amžinybę pasikviečia Brangiausius ir artimiausius iš visų.

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, bet norime pasidalinti Jūsų skausmu. Mes negalime pakeisti lemties, bet norime palengvinti jos kelią. Mes negalime įveikti būties, bet norėtume padėti savo buvimu. Liūdime kartu…

Nuoširdi užuojauta direktoriaus pavaduotojai Sabinai Gucevič dėl mylimo vyro mirties, jos vaikams, giminei ir artimiesiems.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė ir kolektyvas

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras pasveikino globėjus (rūpintojus)

„Tauta, gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą, gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė. Nes kūdikis mums gimė! Sūnus duotas mums! Jis bus mums valdovas. Jo vardas bus „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis“.
IZ. 9,1; 9,5

Kartais neįprastu visiems laikotarpiu paprastas dėmesys leidžia pajusti bendruomeniškumą, sukelią šypseną ir leidžia susivokti, kad vieni kitus išpildome, kad abipusis palaikymas ir ryšys mus stiprina ir padrąsina.
Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro kolektyvas su vadovu Tomašu Pileckiu priešakyje saugiai, be tiesioginio kontakto, priešventiniu laikotarpiu prie visų 62-jų aptarnaujamos teritorijos globėjų (rūpintojų) ir jų globojamų (rūpimų) vaikų namų durų paliko simbolines Šv. Kalėdų dovanas, Centro direktorės Justinos Turbienės sveikinimą bei daug daug nuoširdžios šilumos ir sveikatos linkėjimų.

Jaukių ir nuoširdžių Šv. Kalėdų bei viltingų
Naujųjų metų linkime visoms Lietuvos globėjų šeimoms.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras


Kalėdų senelio pagalbininkai iš Šiaurės Airijos vėl pradžiugino vaikus

Globos centro informacija

Šiemet visi metai mūsų nelepino. Tiek vaikai, tiek suaugusieji turėjo prisitaikyti prie įvairių naujovių, daug ko išmokti bei daug ko atsisakyti. Šiemet Kalėdos nebus tokios, kokių dar prieš metus galėjome tikėtis. Visgi mūsų organizaciją džiugina, kad net ir ypatingomis sąlygomis, pakilią Kalėdų dvasią palaikyti padeda draugai iš Šiaurės Airijos.

Šiemet Kalėdų elfai buvo jau įprastai dosnūs. Dovanos iš Armagh Lithuanian Community „Amber“ bendruomenės narių ir šios akcijos iniciatorės Loretos Bubinaitės-Buožienės jau antrus metus iš eilės išpildė svajones vaikų, gyvenančių Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos padalinyje. Airijoje gyvenančių lietuvaičių dosnumo dėka šiemet jau prieš Kalėdas puikiomis dovanėlėmis ar saldumynais galėjo džiaugtis dviejų šeimynų vaikai. Lietuvoje šiai šauniai bendruomenei, buriančiai mūsų tautiečius tolimoje užsienio šalyje, talkininkauja mūsų organizacijos globos koordinatorė Andželika Bagočiūnienė.

Armagh Lithuanian Community „Amber“ bendruomenės nariai, išeiviai iš Lietuvos kartu su šios akcijos iniciatore Loreta Bubinaite-Buožiene su meile ir rūpestingumu surenka, supakuoja ir atsiunčia dovanas Vilniaus rajone Globos padalinyje gyvenantiems vaikams. Dovanų dėžutėse vaikai rado ypač laukiamų saldumynų, žaislų, merginos – kosmetikos, vaikinai – ausinių, „Lego“ kaladėlių rinkinius, puošnius drabužius bei kitokius džiuginančius ir išsvajotus daiktus. Džiugu matyti vaikų spindinčias akis, kai išpakuotos dovanos išpildo jų svajones.

Dovanomis pradžiuginti vaikai siunčia rankų darbo kalėdines atvirutes su šiltais linkėjimais ir padėkos žodžiais tautiečiams į Šiaurės Airiją ir kviečia kiekvieną jų aplankyti, susipažinti ir pabendrauti čia – Lietuvoje.

 Taip pat dėkojame energingai ir šauniai mūsų organizacijos koordinatorei Andželikai Bagočiūnienei prisidėjusiai prie globojamų vaikų norų išsipildymo.

« Ankstesnis puslapisKitas puslapis »