Savitarpio paramos grupės susitikimas VRŠVGC Globos centre

2021 m. sausio 13 d. budintys globotojai susibūrė į savitarpio paramos grupės virtualųjį susitikimą. Pokalbio pradžioje dalyviai pasidalino savo veiklos džiaugsmais ir rūpesčiais.

Vėliau aptarė būdus, kurie padeda susidoroti su stresu, bendrauti pagarbiai, net tais atvejais, kai jaučiamas susierzinimas, valdyti konfliktines situacijas. Taip pat, globotojai kalbėjo apie tėvų santykių su vaikais kūrimą bei aptarė pozityvius auklėjimo metodus. Susitikimo metu pabrėžtas fizinis ir psichinis saugumas, kuris sukuria tokią atmosferą, kurioje auga vaiko motyvacija ir pasitikėjimas savo jėgomis.

Grupės susitikime didelis dėmesys buvo skiriamas dalyvių pasisakymams. Buvo siekiama, kad kiekvienas grupės narys turėtų galimybę pasidalinti savo išgyvenimais, iššūkiais, problemomis ir džiaugsmais bei sulauktų paramos, paskatinimo ar palaikymo iš kitų grupės dalyvių.  Grupės susitikime pavyko pasiekti bendrą tikslą – abipusę paramą vienas kitam, grindžiamą pasitikėjimu ir atvirumu iš grupės narių.

Užuojauta

Gyvenimas negailestingas, nežiūri amžiaus, nei jausmų.
Į amžinybę pasikviečia Brangiausius ir artimiausius iš visų.

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, bet norime pasidalinti Jūsų skausmu. Mes negalime pakeisti lemties, bet norime palengvinti jos kelią. Mes negalime įveikti būties, bet norėtume padėti savo buvimu. Liūdime kartu…

Nuoširdi užuojauta direktoriaus pavaduotojai Sabinai Gucevič dėl mylimo vyro mirties, jos vaikams, giminei ir artimiesiems.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė ir kolektyvas

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras pasveikino globėjus (rūpintojus)

„Tauta, gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą, gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė. Nes kūdikis mums gimė! Sūnus duotas mums! Jis bus mums valdovas. Jo vardas bus „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis“.
IZ. 9,1; 9,5

Kartais neįprastu visiems laikotarpiu paprastas dėmesys leidžia pajusti bendruomeniškumą, sukelią šypseną ir leidžia susivokti, kad vieni kitus išpildome, kad abipusis palaikymas ir ryšys mus stiprina ir padrąsina.
Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro kolektyvas su vadovu Tomašu Pileckiu priešakyje saugiai, be tiesioginio kontakto, priešventiniu laikotarpiu prie visų 62-jų aptarnaujamos teritorijos globėjų (rūpintojų) ir jų globojamų (rūpimų) vaikų namų durų paliko simbolines Šv. Kalėdų dovanas, Centro direktorės Justinos Turbienės sveikinimą bei daug daug nuoširdžios šilumos ir sveikatos linkėjimų.

Jaukių ir nuoširdžių Šv. Kalėdų bei viltingų
Naujųjų metų linkime visoms Lietuvos globėjų šeimoms.

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras


Kalėdų senelio pagalbininkai iš Šiaurės Airijos vėl pradžiugino vaikus

Globos centro informacija

Šiemet visi metai mūsų nelepino. Tiek vaikai, tiek suaugusieji turėjo prisitaikyti prie įvairių naujovių, daug ko išmokti bei daug ko atsisakyti. Šiemet Kalėdos nebus tokios, kokių dar prieš metus galėjome tikėtis. Visgi mūsų organizaciją džiugina, kad net ir ypatingomis sąlygomis, pakilią Kalėdų dvasią palaikyti padeda draugai iš Šiaurės Airijos.

Šiemet Kalėdų elfai buvo jau įprastai dosnūs. Dovanos iš Armagh Lithuanian Community „Amber“ bendruomenės narių ir šios akcijos iniciatorės Loretos Bubinaitės-Buožienės jau antrus metus iš eilės išpildė svajones vaikų, gyvenančių Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos padalinyje. Airijoje gyvenančių lietuvaičių dosnumo dėka šiemet jau prieš Kalėdas puikiomis dovanėlėmis ar saldumynais galėjo džiaugtis dviejų šeimynų vaikai. Lietuvoje šiai šauniai bendruomenei, buriančiai mūsų tautiečius tolimoje užsienio šalyje, talkininkauja mūsų organizacijos globos koordinatorė Andželika Bagočiūnienė.

Armagh Lithuanian Community „Amber“ bendruomenės nariai, išeiviai iš Lietuvos kartu su šios akcijos iniciatore Loreta Bubinaite-Buožiene su meile ir rūpestingumu surenka, supakuoja ir atsiunčia dovanas Vilniaus rajone Globos padalinyje gyvenantiems vaikams. Dovanų dėžutėse vaikai rado ypač laukiamų saldumynų, žaislų, merginos – kosmetikos, vaikinai – ausinių, „Lego“ kaladėlių rinkinius, puošnius drabužius bei kitokius džiuginančius ir išsvajotus daiktus. Džiugu matyti vaikų spindinčias akis, kai išpakuotos dovanos išpildo jų svajones.

Dovanomis pradžiuginti vaikai siunčia rankų darbo kalėdines atvirutes su šiltais linkėjimais ir padėkos žodžiais tautiečiams į Šiaurės Airiją ir kviečia kiekvieną jų aplankyti, susipažinti ir pabendrauti čia – Lietuvoje.

 Taip pat dėkojame energingai ir šauniai mūsų organizacijos koordinatorei Andželikai Bagočiūnienei prisidėjusiai prie globojamų vaikų norų išsipildymo.

VRŠVGC Globos centras organizuoja Savipagalbos susitikimą nuotoliniu būdu

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centre gruodžio 11 d., 15 val. įvyks pirmas globėjų (rūpintojų) artimųjų giminaičių savipagalbos susitikimas virtualioje aplinkoje.
Susitikimas vyks per Jitsi Meet programėlę, susitikimo trukmė – 1 val.
Norinčius dalyvauti prašome registruotis el. paštu terese.radziuniene@svgc.lt arba tel. 8 614 84 502, nurodant savo el. pašto adresą.

Susitikimą moderuos GIMK specialistė Teresė Radžiūnienė

Įvyko Savitarpio pagalbos grupės susitikimas Vilniaus rajone nuotoliniu būdu

 Š. m. lapkričio 27 d. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centre įvyko Savitarpio pagalbos grupės susitikimas nuotoliniu būdu.  Su trimis globą vykdančiomis šeimomis  nagrinėjome visoms šeimoms, globojančioms vaikus, aktualias temas:  kaip rasti laiko sau ir pasibuvimui su sutuoktiniu; kaip išlaikyti pusiausvyrą  iškylančiose  sudėtingose situacijose neprarandant vidinės ramybės;    kaip  padėti sau ir tuo pačiu  padėti  vaikams. 

Šį susitikimą galima apibendrinti keliais paprastais žodžiais-  globėjų (rūpintojų) dosnumas, gerumas dalinantis tarpusavyje savo panašia patirtimi- neišmatuojamas.  Pasak vienos grupės dalyvės , ko netrūksta visiems globėjams, tai nepaprastos kantrybės.


Jūs, kurie sutinkat padėti, siūlyti sprendimo būdus, pagalbą, skleidžiat gerąją žinutę apie prasmingą darbą, esat nepakartojami. 

SAVITARPIO PAGALBOS GRUPĖS NUOTOLINIS SUSITIKIMAS VILNIAUS RAJONE

Š. m. lapkričio 27 dieną nuo 15.30 val. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras kviečia globėjus (rūpintojus) į Savitarpio pagalbos grupės susitikimą.

Susitikimo metu aptarsime aktualias situacijas, skatinsime dalintis patirtimi ir patarimais, ieškosime sprendimo būdų.

Susitikimas vyks nuotoliniu būdu, trukmė 1 val. Norinčius dalyvauti prašome registruotis
el. p. terese.radziuniene@svgc.lt arba telefonu 8 614 84502.

Visiems dalyviams į nurodytus el. paštus bus atsiųstos prisijungimo nuorodos į susitikimą.

Susitikimą ves Tarnybos atestuoti asmenys Dorota Baranovska ir Teresė Radžiūnienė.

« Ankstesnis puslapisKitas puslapis »