DAROM 2023

Praeitą savaitę turėjome tradicinį mūsų šalyje renginį “Darom 2023”.  Pavasaris – tai puiki proga susitvarkyti kartu su bundančia gamta ir nudirbti gerų darbų! Tą ir padarėm! Keletą akimirkų rasite galerijoje.

Smagūs žaidimai

Pavasaris – tai atgimimas ir džiaugsmas, neįsivaizduojama be smagių žaidimų. Velykų žaidimai yra puikus būdas išsijudinti po valgių. Žaisdami ne tik pajudėjome, šiltai su kiekvienu Centro gyventoju pabendravome, bet ir supažindinome vaikus su margučių ridenimo tradicija!

Balandžio darbai darže

Pavasarį, šiltėjant orams, šeimos padalinio gyventojai labai laukė daržo ir sodo darbų pradžios. Šis  laiko leidimo būdas naudingas tiek fizinei, tiek emocinei savijautai. Kaip tik šiandien Centro gyventojai sutvarkė, išlygino žemę, pasėjo krapus, špinatus, ridikėlius, pasodino svogūnus. Net gyvenimas jiems pasidarė gražesnis! 😊 
Šios dienos akimirkos:

Tikėjimo, atgimimo ir bundančios gamtos švenčių akimirkos

Velykos arba šventos Velykos, Kristaus prisikėlimas – seniausia ir svarbiausia krikščionių šventė. Artėjant Velykoms, tiek maži, tiek dideli mūsų Centre pamiklino pirštukus ir išbandė įvairius raštus ir spalvų derinius puošdami margučius. Centro gyventojai noriai padabino žalumynais, dekoracijomis, puokštėmis kiekvieną kampelį, kad namai kvepėtų pavasariu!

Gegužinės pamaldos

Gegužės mėnuo – vienas gražiausių metuose. Žiedų, margumynų laikas, atbudusi, sužaliavusi gamta. Centro gyventojai kas vakarą apie 20:00 val. renkasi į pamaldas prie kaimo kryžiaus.  Susirinkusieji pasimeldžia, gieda litaniją, giesmes, skirtas Švč. Mergelei Marijai.

Susitikimas dėl smurto prevencijos

Turėjome šaunų susitikimą su Vilniaus rajono policijos komisariato policininkais ir kalbėjome apie smurtą gyvenime, internete tarp bendraamžių ir ne tik. Dėkojame už bendradarbiavimą!

Velykos

Pasiruošėme jau Velykų laikotarpiui. Vakar turėjome šaunią kiaušinių dekoravimo edukaciją. Vaikai, jau turėdami patirties su šia edukacija šauniai susitvarkė su užduotimis. Tegul šie margučiai puošia šventinį stalą ir atneša reikalingų Dievo malonių.

Vaikų kūrybiškumas įkvepia: globotiniai pasiruošia Verbų sekmadieniui

Balandžio 1 dieną Bendruomeninių vaikų globos namų vaikai dalyvavo įdomiame edukaciniame užsiėmime. Kiekvienas iš jų turėjo galimybę pasigaminti savo verbą panaudojant džiovintas gėles. Vaikai, paraitojus rankoves, su dideliu susidomėjimu ėmėsi kurti. Kūrybiškumas nebuvo ribojamas, todėl sukurtų verbų spalvos ir formos buvo labai įvairios.
Sekmadienį visi dalyvavo Šventose Mišiose. Vaikai grįžo namo su dideliu pasitenkinimu ir pasididžiavimu. Tai buvo ne tik linksma ir kūrybinga veikla, bet ir svarbus žingsnis į bažnytinį gyvenimą.

Pagalba Ukrainai

Didžiąja savaite vadinama savaitė prieš šv. Velykas. Svarbiausios yra trys paskutinės jos dienos, kurių vidurinė – Didysis penktadienis. Būtent tą dieną, prieš beveik metus, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro bendruomenė susitelkė bendram tikslui – padėti nuo karo bėgantiems Ukrainos žmonėms.

Ši diena ypatinga krikščionims visame pasaulyje. Labai simboliška, kad socialines paslaugas teikiantys specialistai, priėmė globėjus ir mamas su vaikais būtent šiuo ypatingu visiems  tikintiesiems laikotarpiu.

Dėkojame visiems, kas prisidėjo prie mūsų ir padėjo priimti grupę žmonių, savanoriams, savivaldybės atstovams, vietos bendruomenei, nes su išūkiu nelikome vieni, mus nuolatos konsultavo ministerijos atstovai bei savivaldybės vadovai, vietos seniūnijos atstovai.

 Dirbame ne dėl įvertinimo, bet žmonių labui, bet didelis ačiū Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovams už palaikymą bei Gerb. Ministrei Monikai Navickienei už padėką, jaučiamės pagerbti ir reikalingi. 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro bendruomenė

Vilniaus ir Šalčininkų rajonų globos centrų komandos dalijosi gerąja patirtimi

Kovo 22 d. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre įvyko tradicija tampantis trijų globos centrų iš Vilniaus ir Šalčininkų rajonų susitikimas, kurio tikslas – dalintis gerąja patirtimi, darbo metodais, sudėtingų situacijų vertinimu ir sprendimu.

Susitikime dalyvavo Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Justina Turbienė su globos centro komanda, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė Leokadija Pavtel su globos centro komanda bei Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Oksana Obločinska su globos centro komanda.

Visus susirinkusius pasveikino direktorė Justina Turbienė  kalbėdama apie susitikimo svarbą, gražią tradiciją ir tęstinumą bei palinkėjo produktyvaus susitikimo. Prie bendro stalo buvo aptarti institucijoms rūpimi klausimai, globos ir įvaikinimo teisės aktų pokyčiai, viešinimo strategija, taip pat aptartos sudėtingos situacijos, veiksmai ir paslaugos globos proceso metu vaikui, budinčiam globotojui, globėjų šeimai. Dalintasi džiaugsmais, darbais bei bendromis pergalėmis.

Po susirinkimo kolektyvas išvyko į Maišiagalą, Šv. Juozapo dienos, minimos kovo 19 d. proga buvo aplankytas kun. prel. Juzefo Obrembskio muziejus įsikūręs Kunigo Prelato klebonijos namuose, kuriuos šviesaus atminimo kunigas juokais vadino „dvareliu“. Kunigas, vadintas Vilniaus krašto patriarchu, mirė 2011 metų birželio 7 d. sulaukęs garbaus 105 metų amžiaus.

Susitikimas baigėsi padėkomis, geru žodžiu bei kun. prel. Juzefo Obrembskio mintimi, kurią kiekvienas galėjo pasiimti sau.

« Ankstesnis puslapisKitas puslapis »