Metodinis susitikimas su Vilniaus rajono pedagogine psichologine tarnyba

Birželio 14 d. šeimos ir vaiko gerovės centras turėjo svečių, mus aplankė Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir ugdymo įstaigų psichologų komanda su direktoriumi Romanu Juchnevič priešaky.
Susitikimo tikslas – stiprinti bendradarbiavimą, susipažinti bei supažindinti su savo veikla, darbo specifika, vykdomais projektais.
Metodinio susitikimo metu sutarta organizuoti bendrus mokymus ir esant galimybei supervizijas.

Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojai kartu su vaikų dienos centro „Arka“ vaikais dalyvavo jau jubiliejiniame 10-ajame Vilniaus rajono savivaldybės inicijuotame piligriminiame žygyje a. a. kunigo Prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais ir pasiekė savo tikslą – Maišiagalą.
Iškilmingų šv. Mišių metu piligrimai ir parapijiečiai meldėsi už a. a. kunigą Prelatą Juzefą Obrembskį, už jau 10 metų piligriminėje kelionėje dalyvaujančius piligrimus bei už visus, kas pažinojo kunigą Prelatą Juzefą Obrembskį ir kurie iki šių dienų rūpinasi tuo, kad jo pamokslai ir toliau skambėtų tarp Vilniaus krašto jaunimo.
Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst bei Europos Parlamento narys, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininkas, Lietuvos lenkų sąjungos pirmininkas Valdemar Tomaševski padėkojo visiems dalyvavusiems piligriminio žygio organizavime.
Vienu iš svarbiausių piligriminio žygio tikslų yra krikščioniškų vertybių, kuriomis visą gyvenimą vadovavosi kunigas prelatas Juzef Obrembski, propagavimas.

Tarptautinė vaikų gynimo diena

Vaikai – tai Dievo DOVANA, kurią gavę, įsipareigojam juos besąlygiškai mylėti, gerbti, saugoti ir išauklėti geresniais žmonėmis negu esame patys.

Vaikų linkėjimai vaikams:

Mūsų šalies vaikus tikrai lydi laimė, kadangi jie saugiai gyvena, lanko mokyklą, gali bendrauti ir mokytis gimtąja kalba, naudotis visomis vaikystės pramogomis ir džiaugsmais. Ta proga noriu labai padėkoti, kad čia, Vilniaus krašte, mumis rūpinasi mūsų politikai, mūsų rajono šeimininkė, Vilniaus rajono merė – Maria Rekst. Šiandien puikiai matome, kokios yra sukurtos sąlygos vaikams, šeimoms mūsų teritorijoje. Ryškiai yra pastebima parama organizuojant šventes, finansuojant išlaidas ir palaikant geru žodžiu.

Tarptautinė vaikų gynimo diena:

Į šventę atvyko  globėjai, budintys  globotojai, įstaigos darbuotojai su savo vaikučiais, draugai, rėmėjai, žiniasklaidos atstovai. Šventėje pasirodė Pabradės miesto kultūros centro Pučiamųjų kvintetas „Pabbrass“, kurissusikūrė 2018 metais. Kolektyvo vadovas Bronislovas Vilimas.  Tai nuotaikingas, linksmas kolektyvas, grojantis įvairią muziką – populiariąją, džiazo, klasikinę, bažnytinę. Pučiamųjų kvintetas „Pabbrass“ nuolat koncertuoja ne tik Pabradės miesto kultūros centro, bet ir rajono bei šalies renginiuose, koncertuose, festivaliuose. Savo koncertinę programą pučiamųjų kvintetas „Pabbrass“ atliko Panevėžio, Jonavos, Trakų miestuose, taip pat koncertavo Vilniaus ir Molėtų rajonuose. Šventėje dalyvavo ir Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, vicemerė Teresa Demeško, Tarybos narė Ana Miliuškevič, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska, Dūkštų seniūnė Honorata Masalskienė, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė Leokadija Pavtel, Paberžės socialinės globos namų direktorė Rasa Tamošiūnienė, Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro direktorė Jadvyga Ingelevič, taipogi aplinkinių mokyklų direktorės Renata Starenkienė ir Greta Baliul bei Maišiagalos tradicinių amatų centro vadovė Jolanta Japinskaja.

Dėkojame už nuostabų koncertą bei organizuotas edukacines programas vaikams, kurias pravedė Gerb. Oksana Graužinienė-Oksytė (Vilnos vėlimo programa) bei Gerb. Ramunė Virbickaitė (Molinių gaminių lipdymas). Nuoširdus ačiū!

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro
direktorė Justina Turbienė

DAROM! Ir gamta tau padėkos!

Balandžio 23 d., šeštadienį, Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko gerovės centre, kaip ir visoje Lietuvoje, skelbiama akcija „Darom 2022″. Pagrindinis akcijos tikslas – atkreipti dėmesį į aplinkosaugos problemas Lietuvoje ir visame pasaulyje, skatinti Lietuvos gyventojų ekologišką mąstymą, pilietiškumą, socialinį aktyvumą ir stiprinti bendruomenes. Šiemet ji išskirtinė, nes buvo tvarkomos skirtingos teritorijos, o kaip žinoma, jų yra net trys. Bendruomeninių vaikų namų vaikai tvarkė savo kiemo teritorijas, sodino krūmus, sėjo veją, rinko šiukšles. Prie akcijos prisidėjo net ir patys mažiausi centro gyventojai, kurie su darbuotojais tvarkė namų kiemą. Norime visiems prisidėjusiems padėkoti už jų meilę gamtai!

Pasaulinė sporto plėtros diena

Balandžio 6 d. tai pasaulinė sporto plėtros ir pasaulinė stalo teniso diena. Atkreipiant dėmesį į tai kaip svarbu yra palaikyti sveikatą, kaip svarbus yra sportas mūsų kasdieniame gyvenime suorganizavome stalo teniso turnyrą apylinkių vaikams ir jaunuoliams.
Po sunkių kovų išgryninome laimėtojus, kurie buvo apdovanoti medaliais. Pamestas kalorijas kompensavome bendra pica prie stalo! Netrūko emocijų, juoko ir turiningai praleisto laiko. Kviečiame trumpam filmukui iš renginio.

Savitarpio pagalbos susitikimai Globos centre

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centre  pagal iš anksto numatytą planą vyksta įtėvių, globėjų ir budinčių globotojų savitarpio pagalbos grupių susitikimai nuotoliniu būdu.

Globėjams ir įtėviams susitikimai organizuojami kiekvieną metų ketvirtį, budintiems globotojams kas mėnesį.

Įtėvių susitikime šį ketvirtį dalyvavo jau auginantys vaikus įtėviai ir tie, kurie dar laukia jų savo šeimose. Pastarieji dalijosi savo išgyvenimais, domėjosi, kaip jau auginantiesiems įtėviams sekėsi išbūti neapibrėžtame laukime. Dalyviai reiškė  mintis ir jausmus apie naujo šeimos nario atsiradimo džiaugsmus ir nerimus, konsultavo vieni kitus svarbiais vaikų auklėjimo, ugdymo, bendravimo klausimais. Susitikimas suteikė įtėviams pozityvo, įkvėpimo  ir pasitikėjimo savimi.

Globėjams (rūpintojams) ir  artimiesiems giminaičiams organizuotame susitikime buvo paliečiamos  temos apie nuotolinį mokymąsi ir su juo susijusius iššūkius, taip pat aptariama, kaip pavyksta susidoroti su šiuo pokyčiu, kuris įnešė į mūsų gyvenimus daug baimės, nerimo, streso. Buvo įvertintas prisitaikymas prie naujų sąlygų, įvardinti nauji įgūdžiai, kurių reikėjo išmokti karantino metu. Susitikimo metu grupės nariai pasidalino savo mintimis apie tai, kaip pavyksta užtikrinti, kad vaikai nepraleistų viso laisvo laiko prie ekranų. Taip pat analizuojamos vaikų elgesio ribos ir kaip svarbu prieš nustatant ribas vaikui, pasvarstyti ar tos ribos nėra peržengiamos pačių globėjų. Taipogi, susitikimo metu, grupės nariai didelį dėmesį skyrė kasdienio suaugusiųjų elgesio įtakos vaikams aptarimui. 

2022 metais suplanuota 12 budinčių globotojų savitarpio pagalbos susitikimų, kurių pirmieji jau įvyko. Susitikimai vyksta laisva forma – kiekvieno mėnesio pabaigoje prisijungdami nuotoliniu būdu sprendžiame aktualius klausimus. Yra siekiama, kad dalyviai ne tik spręstų iškylančias problemas ir sunkumus, tačiau ir spėtų pasidalinti kuo nors pozityviu, pasidžiaugti.

Grupių susitikimose didelis dėmesys yra skiriamas dalyvių pasisakymams. Siekiama, kad kiekvienas grupės narys turėtų galimybę pasidalinti savo išgyvenimais, iššūkiais, problemomis ir džiaugsmais bei sulauktų paramos, paskatinimo ar palaikymo iš kitų grupės dalyvių. Savipagalbos grupių susitikimų tikslas – abipusė parama, grindžiama pasitikėjimu ir atvirumu iš grupės narių.

Pavasarinė Maisto banko akcija

Kovo 25 – 26 dienomis tradiciškai prekybos centruose vykusi „Maisto banko“ akcija šiemet kitokia – ilgo galiojimo maisto produktų reikėjo surinkti dar daugiau, nes jie padės išgyventi ne tik tūkstančiams skurstančių Lietuvos gyventojų, bet ir į Lietuvą atvykusiems ukrainiečiams.
Šiais metais kaip ir kiekvienai Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras rinko ilgo galiojimo maisto produktus, jos metu buvo paaukota 835 vnt. negęstančių maisto produktų, kurių vertė siekia 1108.23 eurus. 
Kovo 25 -26 d. savanorius skaičius siekė 15, o aukotojų skaičius 219. Širdingai dėkojame kiekvienam prisidėjusiam prie šios akcijos. 

Vilniaus ir Šalčininkų rajonų globos centrų susitikimas „Gerosios darbo patirties sklaida“

Saulėtą kovo 14 dieną Vilniaus r. šeimos ir vaiko krizių centro globos centro bei Vilniaus r. šeimos ir vaiko gerovės centro globos centro darbuotojai apsilankė Šalčininkų r. šeimos ir vaiko gerovės centro globos centre.

Tarpinstitucinio susitikimo metu globos centrų darbuotojai pristatė savo vykdomą veiklą, pasidalino iššūkiais, su kuriais susiduria specialistai savo kasdieniame darbe. Globos centrų vadovai vaizdingai pristatė darbo rezultatus, pasiekimus ir atsakinėjo į kolegų klausimus. Bendros diskusijos metu aptarti ne tik aktualūs klausimai, bet ir pasidžiaugta savo darbo pasiekimais.

Šalčininkų kolegos pristatė globos ir įvaikinimo viešinimui sukurtą filmą, kuriame savo mintimis ir patirtimi dalinosi globėjai, budintys globotojai, kvietė pasiryžti žengti šį svarbų žingsnį. Krizių centro direktorė Leokadija Pavtel ir globos centro vadovė Marina Kizelevič pasidalino tradiciniu tapusio renginio „Meilė kuria šeimą“ organizavimo aspektais, pasidžiaugė, kad renginys tampa vis populiaresnis, pritraukia vietines bendruomenes, įstaigas ir smalsuolius. Paskutiniame renginyje, kuris vyko 2021 m. vasarą globėjų savaitės išvakarėse, dalyvavo virš 150 dalyvių – globėjų, įvaikintojų, vaikų bei svečių ir besidominčių globa ir įvaikinimu. Į renginį vis daugiau pritraukiame ne tik Kalvelių seniūnijos, bet ir kitų seniūnijų bendruomenės narių.

Gerovės centro direktorė Justina Turbienė ir globos centro vadovas Tomaš Pileckas pasakojo apie nepailstamą norą pasiekti naujus globėjus ir skleisti žinią apie globą ir įvaikinimą bei naujus būdus juos pasiekti. Būtent tam lankomės gyvai bendruomenėse, šventėse, švietimo įstaigose bei aukštosiose mokyklose plečiamės į visus socialinius tinklus. 2021 m. organizavome kelis virtualius konkursus  Velykų proga „Velykinis margutis“ ir Kalėdų proga „Gražiausia Vilniaus krašto eglutė“ socialiniuose tinkluose prieinamą ne tik globėjų ar įvaikintojų šeimoms, bet ir visiems susidomėjusiems. Konkursai visada gauna daug dėmesio, dalyvių sulaukiama dešimtimis.

Bet tuo pačiu kreipiamas didelis dėmesys į paslaugų kokybę ir globos centro veiklos tobulinimą, todėl Vilniaus r. šeimos ir vaiko gerovės centro globos centras dalyvavo Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemoje (EQUASS) ir yra Europos lygiu sertifikuotas paslaugas teikianti įstaiga.

Susitikimo metu buvo paliesta ir situacija Ukrainoje bei įstaigų pasirengimas teikti reikalingą pagalbą iš Ukrainos nelydimiems nepilnamečiams vaikams.

Džiugu, kad turėjome puikią progą apsilankyti pas kolegas Šalčininkuose, pasidalinti patirtimi ir situacijų sprendimo būdais, naujausia informacija ir idėjomis, kurias galima pritaikyti savo veikloje.

« Ankstesnis puslapisKitas puslapis »