Gegužinės pamaldos

Gegužės mėnuo – vienas gražiausių metuose. Žiedų, margumynų laikas, atbudusi, sužaliavusi gamta. Centro gyventojai kas vakarą apie 20:00 val. renkasi į pamaldas prie kaimo kryžiaus.  Susirinkusieji pasimeldžia, gieda litaniją, giesmes, skirtas Švč. Mergelei Marijai.