Įvyko Savitarpio pagalbos grupės susitikimas Vilniaus rajone nuotoliniu būdu

 Š. m. lapkričio 27 d. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centre įvyko Savitarpio pagalbos grupės susitikimas nuotoliniu būdu.  Su trimis globą vykdančiomis šeimomis  nagrinėjome visoms šeimoms, globojančioms vaikus, aktualias temas:  kaip rasti laiko sau ir pasibuvimui su sutuoktiniu; kaip išlaikyti pusiausvyrą  iškylančiose  sudėtingose situacijose neprarandant vidinės ramybės;    kaip  padėti sau ir tuo pačiu  padėti  vaikams. 

Šį susitikimą galima apibendrinti keliais paprastais žodžiais-  globėjų (rūpintojų) dosnumas, gerumas dalinantis tarpusavyje savo panašia patirtimi- neišmatuojamas.  Pasak vienos grupės dalyvės , ko netrūksta visiems globėjams, tai nepaprastos kantrybės.


Jūs, kurie sutinkat padėti, siūlyti sprendimo būdus, pagalbą, skleidžiat gerąją žinutę apie prasmingą darbą, esat nepakartojami.