Vilniaus rajone įvyko Tęstiniai GIMK mokymai globėjams ir įtėviams

Be mokymų skirtų būsimiems globėjams, budintiems globotojams, įtėviams, globos centrai organizuoja mokymus ir esamiems globėjams bei įtėviams. Birželio 16 d. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras su penkiais globą vykdančiais asmenimis išsamiai palietė labai svarbią ir jautrią Tęstinių GIMK mokymų temą – „Vaiko ir jo šeimos ryšių palaikymas: 1 dalį. Pagarba ir parama vaiko bei jo prigimtinės šeimos ryšiams“. Mokymų metu globėjai įgijo teorinių žinių, atliko kelias praktines užduotis, atsakinėjo į klausimus, diskutavo ir gavo namų darbų užduotį. Trijų valandų trukmės susitikimas nuotoliniu būdu neprailgo, kadangi dalyviai ypač prisidėjo dalindamiesi savo patirtimi, nuogastavimais, viltimis. Mokymų formatas – nuotoliniu būdu – iššūkis ir atestuotiems tarnybos darbuotojams, ir globėjams, tačiau praktika rodo, kad sprendimas ypač patogus šeimoms su mažais globojamais vaikais, sutaupo laiko atvykimui/grįžimui, investavus laiko pirmo susitikimo organizavimui, mažėja organizacinės laiko sąnaudos sekantiems susitikimams. Džiaugiamės, kad dalyvavusieji globėjai sutiko ir ateityje tęsti Tęstinių GIMK mokymų ciklą.
Kviečiame ir kitus Vilniaus rajono globėjus bei įtėvius ateityje dalyvauti šiuose mokymuose.