Piešinių paroda ,,Aš myliu Lietuvą”

Iškelsim vėliavas, iškelsim,
Plaikstysis spalvos danguje,
Į šilko šėlsmą vėjy žvelgsim
Ir liesis džiaugmas širdyje.
Trispalvės skrydy – mūsų Laisvė,
Valstybės šauksmas – aš gyva!
Visam pasauliui garsiai skelbsim –
Čia mūsų kraštas – Lietuva!
                                                          Leonas Milčius

    Vasario 16-oji – nacionalinė Lietuvos šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui paminėti.
     Mūsų dienos centrą „Arka” lankantys vaikai parengė kūrybinius darbus dalyvaudami parodoje „Aš myliu Lietuvą”. Vaikai buvo skatinami domėtis Lietuvos istorija, integruoti turimas žinias ir įgūdžius į kūrybinę veiklą bei ugdyti savo individualumą ir saviraišką. Kviečiame pasidžiaugti vaikų piešiniais ir kūrybiniais darbais.
    Kiekvienas piešinys ir kūrybinis darbas tai vaikų meno pagalba išreikšta didelė pagarba ir meilė Lietuvai.