Balandžio 11 d. Vilniaus kolegijoje įvyko reikšminga respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta socialinio darbo aktualijoms ir kaitai, siekiant atspindėti visuomenės poreikius. Konferencijos tikslas – plėtoti teorijos ir praktikos dermę keičiantis gerąja patirtimi, pristatant socialinio darbo galimybes ir paslaugas kintančioje visuomenėje.

Vienas iš pranešimų buvo skaitomas Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Krizių centro vyresniosios socialinės darbuotojos Teresės Radžiūnienės tema – „Socialinis darbas su sunkumų patiriančiomis šeimomis”. Šis reikšmingas elementas atspindi socialinio darbo įtraukimą į pažeidžiamų šeimų situaciją ir dėmesį, skirtą jiems teikti reikiamą pagalbą bei palaikymą.

Kitas pranešimas buvo pristatomas Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro globos centro VVTAI atestuoto asmens Andželikos Bagočiūnienės tema „Socialinio darbo ypatumai globos srityje”. Ši tema išryškina socialinio darbo sudėtingumą ir svarbą, susijusią su globos institucijų veikla ir poreikiu rūpintis pažeidžiamais asmenimis.

Be to, konferencijoje buvo pabrėžiama prevencijos svarba socialinio darbo srityje. Ankstyva intervencija ir šeimų stiprinimas gali būti efektyvus būdas išvengti didesnių problemų ateityje ir užtikrinti ilgalaikę šeimų gerovę.

Konferencijoje pabrėžta, kad vaikai yra gyvenimo gėlės, kurios auga pagal tai, kaip jas prižiūri, todėl globėjai, įtėviai ar budintys globotojai, vaidina nepakeičiamą vaidmenį rūpindamiesi tėvų globos netekusiais vaikais. Jie teikia ne tik fizinę, bet ir emocinę bei psichologinę paramą, suteikdami vaikams saugumo jausmą ir prasmę gyvenime.

Ši konferencija parodė, kad socialinis darbas yra nepakeičiamas veiksnys sprendžiant visuomenės problemas ir rūpinantis pažiedžiamaisiais jos nariais. Svarbiausia, kad tokios iniciatyvos skatina bendradarbiavimą ir dalinimąsi geriausia praktika, siekiant sukurti sveikesnę ir tvaresnę visuomenę.

Skip to content