Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centre  pagal iš anksto numatytą planą vyksta įtėvių, globėjų ir budinčių globotojų savitarpio pagalbos grupių susitikimai nuotoliniu būdu.

Globėjams ir įtėviams susitikimai organizuojami kiekvieną metų ketvirtį, budintiems globotojams kas mėnesį.

Įtėvių susitikime šį ketvirtį dalyvavo jau auginantys vaikus įtėviai ir tie, kurie dar laukia jų savo šeimose. Pastarieji dalijosi savo išgyvenimais, domėjosi, kaip jau auginantiesiems įtėviams sekėsi išbūti neapibrėžtame laukime. Dalyviai reiškė  mintis ir jausmus apie naujo šeimos nario atsiradimo džiaugsmus ir nerimus, konsultavo vieni kitus svarbiais vaikų auklėjimo, ugdymo, bendravimo klausimais. Susitikimas suteikė įtėviams pozityvo, įkvėpimo  ir pasitikėjimo savimi.

Globėjams (rūpintojams) ir  artimiesiems giminaičiams organizuotame susitikime buvo paliečiamos  temos apie nuotolinį mokymąsi ir su juo susijusius iššūkius, taip pat aptariama, kaip pavyksta susidoroti su šiuo pokyčiu, kuris įnešė į mūsų gyvenimus daug baimės, nerimo, streso. Buvo įvertintas prisitaikymas prie naujų sąlygų, įvardinti nauji įgūdžiai, kurių reikėjo išmokti karantino metu. Susitikimo metu grupės nariai pasidalino savo mintimis apie tai, kaip pavyksta užtikrinti, kad vaikai nepraleistų viso laisvo laiko prie ekranų. Taip pat analizuojamos vaikų elgesio ribos ir kaip svarbu prieš nustatant ribas vaikui, pasvarstyti ar tos ribos nėra peržengiamos pačių globėjų. Taipogi, susitikimo metu, grupės nariai didelį dėmesį skyrė kasdienio suaugusiųjų elgesio įtakos vaikams aptarimui. 

2022 metais suplanuota 12 budinčių globotojų savitarpio pagalbos susitikimų, kurių pirmieji jau įvyko. Susitikimai vyksta laisva forma – kiekvieno mėnesio pabaigoje prisijungdami nuotoliniu būdu sprendžiame aktualius klausimus. Yra siekiama, kad dalyviai ne tik spręstų iškylančias problemas ir sunkumus, tačiau ir spėtų pasidalinti kuo nors pozityviu, pasidžiaugti.

Grupių susitikimose didelis dėmesys yra skiriamas dalyvių pasisakymams. Siekiama, kad kiekvienas grupės narys turėtų galimybę pasidalinti savo išgyvenimais, iššūkiais, problemomis ir džiaugsmais bei sulauktų paramos, paskatinimo ar palaikymo iš kitų grupės dalyvių. Savipagalbos grupių susitikimų tikslas – abipusė parama, grindžiama pasitikėjimu ir atvirumu iš grupės narių.

Skip to content