Vilniaus ir Šalčininkų rajonų globos centrų susitikimas „Gerosios darbo patirties sklaida“

Saulėtą kovo 14 dieną Vilniaus r. šeimos ir vaiko krizių centro globos centro bei Vilniaus r. šeimos ir vaiko gerovės centro globos centro darbuotojai apsilankė Šalčininkų r. šeimos ir vaiko gerovės centro globos centre.

Tarpinstitucinio susitikimo metu globos centrų darbuotojai pristatė savo vykdomą veiklą, pasidalino iššūkiais, su kuriais susiduria specialistai savo kasdieniame darbe. Globos centrų vadovai vaizdingai pristatė darbo rezultatus, pasiekimus ir atsakinėjo į kolegų klausimus. Bendros diskusijos metu aptarti ne tik aktualūs klausimai, bet ir pasidžiaugta savo darbo pasiekimais.

Šalčininkų kolegos pristatė globos ir įvaikinimo viešinimui sukurtą filmą, kuriame savo mintimis ir patirtimi dalinosi globėjai, budintys globotojai, kvietė pasiryžti žengti šį svarbų žingsnį. Krizių centro direktorė Leokadija Pavtel ir globos centro vadovė Marina Kizelevič pasidalino tradiciniu tapusio renginio „Meilė kuria šeimą“ organizavimo aspektais, pasidžiaugė, kad renginys tampa vis populiaresnis, pritraukia vietines bendruomenes, įstaigas ir smalsuolius. Paskutiniame renginyje, kuris vyko 2021 m. vasarą globėjų savaitės išvakarėse, dalyvavo virš 150 dalyvių – globėjų, įvaikintojų, vaikų bei svečių ir besidominčių globa ir įvaikinimu. Į renginį vis daugiau pritraukiame ne tik Kalvelių seniūnijos, bet ir kitų seniūnijų bendruomenės narių.

Gerovės centro direktorė Justina Turbienė ir globos centro vadovas Tomaš Pileckas pasakojo apie nepailstamą norą pasiekti naujus globėjus ir skleisti žinią apie globą ir įvaikinimą bei naujus būdus juos pasiekti. Būtent tam lankomės gyvai bendruomenėse, šventėse, švietimo įstaigose bei aukštosiose mokyklose plečiamės į visus socialinius tinklus. 2021 m. organizavome kelis virtualius konkursus  Velykų proga „Velykinis margutis“ ir Kalėdų proga „Gražiausia Vilniaus krašto eglutė“ socialiniuose tinkluose prieinamą ne tik globėjų ar įvaikintojų šeimoms, bet ir visiems susidomėjusiems. Konkursai visada gauna daug dėmesio, dalyvių sulaukiama dešimtimis.

Bet tuo pačiu kreipiamas didelis dėmesys į paslaugų kokybę ir globos centro veiklos tobulinimą, todėl Vilniaus r. šeimos ir vaiko gerovės centro globos centras dalyvavo Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemoje (EQUASS) ir yra Europos lygiu sertifikuotas paslaugas teikianti įstaiga.

Susitikimo metu buvo paliesta ir situacija Ukrainoje bei įstaigų pasirengimas teikti reikalingą pagalbą iš Ukrainos nelydimiems nepilnamečiams vaikams.

Džiugu, kad turėjome puikią progą apsilankyti pas kolegas Šalčininkuose, pasidalinti patirtimi ir situacijų sprendimo būdais, naujausia informacija ir idėjomis, kurias galima pritaikyti savo veikloje.