KVIEČIAME VILNIAUS RAJONO ĮTĖVIUS IR ASMENIS ĮRAŠYTUS Į NORINČIŲ ĮVAIKINTI SĄRAŠUS Į SAVIPAGALBOS GRUPĖS SUSITIKIMĄ