KVIEČIAME VILNIAUS RAJONO ĮTĖVIUS IR ASMENIS, ĮRAŠYTUS Į NORINČIŲ ĮVAIKINTI SĄRAŠUS, Į SAVIPAGALBOS GRUPĖS SUSITIKIMĄ