VRŠVGC NUOTOLINIS SAVIPAGALBOS GRUPĖS SUSITIKIMAS

Kovo 10 dieną Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centre įvyko kas ketvirtį planuojamas savipagalbos grupės susitikimas, skirtas globėjams (rūpintojams), artimiesiems, giminaičiams, auginantiems  savo anūkus, brolius, seseris.

Susitikimo metu buvo paliestos  temos apie nuotolinį mokymąsi ir su juo susijusius iššūkius, taip pat aptarta, kaip pavyko susidoroti su šiuo pokyčiu, kuris įnešė į mūsų gyvenimus daug baimės, nerimo, streso. Buvo įvertintas prisitaikymas prie naujų sąlygų, įvardyti nauji įgūdžiai, kurių reikėjo išmokti karantino metu. Susitikimo metu grupės nariai pasidalino savo mintimis apie tai, kaip pavyksta užtikrinti, kad vaikai nepraleistų viso laisvo laiko prie kompiuterio. Taip pat buvo analizuojamos vaikų elgesio ribos ir kaip svarbu, prieš nustatant ribas vaikui, pasvarstyti, ar tos ribos nėra peržengiamos pačių globėjų. Taipogi susitikimo metu grupės nariai didelį dėmesį skyrė kasdienio suaugusiųjų elgesio įtakos vaikams aptarimui. 

Dalyviai džiaugiasi, kad susitikimo metu artimiau susipažino, pasidalino globos džiaugsmais ir rūpesčiais bei turiningai praleido laiką. Vieni kitiems palinkėjome sveikatos ir iki kito susitikimo .