Vaiko globa: bendradarbiavimo ypatumai, iššūkiai ir galimybės

          Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre spalio 14 dieną vyko Vilniaus apskrities tarpžinybinis susitikimas, kurio tema „Vaiko globa: bendradarbiavimo ypatumai, iššūkiai ir galimybės“. Susitikime dalyvavo Vilniaus rajono, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Šalčininkų, Ukmergės ir Elektrėnų savivaldybių atstovai, šių rajonų atvejo vadybininkai, Globos centrų padalinių vadovai ar deleguoti atstovai, koordinuojantys Globos centrų veiklas bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja ir patarėjai iš kiekvieno Vilniaus apskrities rajono.
          Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su partneriais, Globos centrais bei savivaldybių administracijomis, nuo 2019 m. sausio 1 d. įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“, todėl susitikimo tikslas buvo pasidalinti jau įgyta gerąja patirtimi komandiniame darbe, siekiant užtikrinti geriausius globojamo ar įvaikinto vaiko interesus bei šios patirties sklaida.
          Susitikime dalyvavo ir pranešimus skaitė projekto vadovė Rugilė Ladauskienė, Pertvarkos projekto vadovas, Nacionalinio lygmens pertvarkos procesų ekspertas Gedas Batulevičius, Įvaikinimo ir globos skyriaus vedėja Agnė Marčiukaitienė, atsakinga už pertvarką Vilniaus regione Kristina Paulikė ir Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Justina Turbienė.
          Susitikimo metu susirinkusieji, dirbdami gupėse, aktyviai dalyvavo situacijų analizėje, dalinosi gerąja patirtimi, sprendžiant sudėtingus atvejus, taip pat diskutavo Globos centrų specialistams iškilusiais klausimais, susipažino su iššūkiais, iškilusiais koordinuojant globėjų globos veiklas, ir dalinosi išgyvenimais, kaip sekasi juos įveikti.
          Po susitikimo visi norintys aplankė Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centrą, susipažino su konsultacijų bei susitikimų su biologine šeima patalpomis, pateikė klausimų apie darbą su budinčiais globotojais bei paslaugų teikimą įvaikintojams.
          Dalyvių teigimu susitikimas buvo prasmingas, naudingas ir ateityje tikimasi, kad jų dar bus ne vienas.

                                                                                                                    Globos centro informacija