Vilniaus ir Šalčininkų rajonų globos centrų komandos dalijosi gerąja patirtimi

Kovo 22 d. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre įvyko tradicija tampantis trijų globos centrų iš Vilniaus ir Šalčininkų rajonų susitikimas, kurio tikslas – dalintis gerąja patirtimi, darbo metodais, sudėtingų situacijų vertinimu ir sprendimu.

Susitikime dalyvavo Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Justina Turbienė su globos centro komanda, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė Leokadija Pavtel su globos centro komanda bei Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Oksana Obločinska su globos centro komanda.

Visus susirinkusius pasveikino direktorė Justina Turbienė  kalbėdama apie susitikimo svarbą, gražią tradiciją ir tęstinumą bei palinkėjo produktyvaus susitikimo. Prie bendro stalo buvo aptarti institucijoms rūpimi klausimai, globos ir įvaikinimo teisės aktų pokyčiai, viešinimo strategija, taip pat aptartos sudėtingos situacijos, veiksmai ir paslaugos globos proceso metu vaikui, budinčiam globotojui, globėjų šeimai. Dalintasi džiaugsmais, darbais bei bendromis pergalėmis.

Po susirinkimo kolektyvas išvyko į Maišiagalą, Šv. Juozapo dienos, minimos kovo 19 d. proga buvo aplankytas kun. prel. Juzefo Obrembskio muziejus įsikūręs Kunigo Prelato klebonijos namuose, kuriuos šviesaus atminimo kunigas juokais vadino „dvareliu“. Kunigas, vadintas Vilniaus krašto patriarchu, mirė 2011 metų birželio 7 d. sulaukęs garbaus 105 metų amžiaus.

Susitikimas baigėsi padėkomis, geru žodžiu bei kun. prel. Juzefo Obrembskio mintimi, kurią kiekvienas galėjo pasiimti sau.