Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojai kartu su vaikų dienos centro „Arka“ vaikais dalyvavo jau jubiliejiniame 10-ajame Vilniaus rajono savivaldybės inicijuotame piligriminiame žygyje a. a. kunigo Prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais ir pasiekė savo tikslą – Maišiagalą.
Iškilmingų šv. Mišių metu piligrimai ir parapijiečiai meldėsi už a. a. kunigą Prelatą Juzefą Obrembskį, už jau 10 metų piligriminėje kelionėje dalyvaujančius piligrimus bei už visus, kas pažinojo kunigą Prelatą Juzefą Obrembskį ir kurie iki šių dienų rūpinasi tuo, kad jo pamokslai ir toliau skambėtų tarp Vilniaus krašto jaunimo.
Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst bei Europos Parlamento narys, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininkas, Lietuvos lenkų sąjungos pirmininkas Valdemar Tomaševski padėkojo visiems dalyvavusiems piligriminio žygio organizavime.
Vienu iš svarbiausių piligriminio žygio tikslų yra krikščioniškų vertybių, kuriomis visą gyvenimą vadovavosi kunigas prelatas Juzef Obrembski, propagavimas.

Skip to content