Metodinis susitikimas su Vilniaus rajono pedagogine psichologine tarnyba

Birželio 14 d. šeimos ir vaiko gerovės centras turėjo svečių, mus aplankė Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir ugdymo įstaigų psichologų komanda su direktoriumi Romanu Juchnevič priešaky.
Susitikimo tikslas – stiprinti bendradarbiavimą, susipažinti bei supažindinti su savo veikla, darbo specifika, vykdomais projektais.
Metodinio susitikimo metu sutarta organizuoti bendrus mokymus ir esant galimybei supervizijas.